“The Grand Chessboard” in The Eastern Mediterranean and The European Union

Author:

Year-Number: 2020-2
Number of pages: 197-204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğu Akdeniz konusu/sorunu 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, uluslararası politikanın ana gündem maddelerinden birisidir. Doğu Akdeniz, özellikle yeni enerji kaynaklarının keşfi ile birlikte gerek bölgesel gerekse küresel bağlamda güç mücadelesinin yaşandığı bir alandır. Şüphesiz, enerji konusunda büyük oranda dışa bağımlı bir konumda bulunan Avrupa Birliği (AB) de bölgeye yönelik çeşitli hamleler geliştirmektedir. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Avrupa Birliği’ne üyeliği ile birlikte, AB’nin Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere doğrudan müdahil olma amacı ve politikaları mevcuttur. Ancak keşfedilen enerji kaynaklarının yeterli bir miktar arz edip etmediği tartışmaları ile birlikte, AB’nin bu süreçte Türkiye’yi bypass etme amacı ekonomik, hukuki ve politik sorunların derinleşmesine sebep olmaktadır. İşte bu çalışma, Doğu Akdeniz’de yaşanan güç mücadelesi çerçevesinde genel tabloyu ortaya koyup, AB’nin bu mücadele eksenindeki politikalarını değerlendirme amacını taşımaktadır.

Keywords

Abstract

The Eastern Mediterranean topic/issue is one of the main agenda items of international policy in the first quarter of the 21st century. The Eastern Mediterranean is an area where a power struggle is being faced in both regional and global context especially with the discovery of new energy sources. There is no doubt that the European Union (EU) has been developing various moves for the region due to being heavily dependent on outside energy sources. The EU has the purposes and policies for a direct intervention in the latest developments taking place in the Eastern Mediterranean, especially with the EU membership of the Greek Administration of Southern Cyprus. However, in addition to the debates regarding whether the newly found energy sources supply a sufficient amount, the EU’s intention to bypass Turkey causes economic, legal and political issues to deepen. The aim of the study is to present a broad outline within the framework of the power struggle in the Eastern Mediterranean and to evaluate the EU’s policies in this struggle axis.

Keywords