“The Grand Chessboard” in The Eastern Mediterranean and The European Union
“The Grand Chessboard” in The Eastern Mediterranean and The European Union

Author : Samet ZENGİNOĞLU
Number of pages : 197-204

Abstract

Doğu Akdeniz konusu/sorunu 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, uluslararası politikanın ana gündem maddelerinden birisidir. Doğu Akdeniz, özellikle yeni enerji kaynaklarının keşfi ile birlikte gerek bölgesel gerekse küresel bağlamda güç mücadelesinin yaşandığı bir alandır. Şüphesiz, enerji konusunda büyük oranda dışa bağımlı bir konumda bulunan Avrupa Birliği (AB) de bölgeye yönelik çeşitli hamleler geliştirmektedir. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Avrupa Birliği’ne üyeliği ile birlikte, AB’nin Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere doğrudan müdahil olma amacı ve politikaları mevcuttur. Ancak keşfedilen enerji kaynaklarının yeterli bir miktar arz edip etmediği tartışmaları ile birlikte, AB’nin bu süreçte Türkiye’yi bypass etme amacı ekonomik, hukuki ve politik sorunların derinleşmesine sebep olmaktadır. İşte bu çalışma, Doğu Akdeniz’de yaşanan güç mücadelesi çerçevesinde genel tabloyu ortaya koyup, AB’nin bu mücadele eksenindeki politikalarını değerlendirme amacını taşımaktadır.

Keywords

Doğu Akdeniz, Enerji, Avrupa Birliği.

Read:731

Download: 234

Atıf Bulunamadı