Hitit Üniversitesi Akademisyenlerinin Çevre Dostu Tekstil ve Konfeksiyon Algısı

Author:

Year-Number: 2020-2
Number of pages: 176-187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Petrol ve tekstil hazır giyim endüstrisi, çevre ve tarım arazileri için büyük kirlilik sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle, çevre dostu tekstil ve hazır giyim (EFTA) ürünlerine ilgi son yıllarda artmıştır. Bu çalışmada akademisyenlerin EFTA algısını etkileyen faktörlerin ampirik olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Hitit Üniversitesinde çalışan akademisyenlere Mart - Nisan 2018 döneminde anket uygulanmıştır. Veriler açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına dayanarak, toplam varyansın% 83'ünü oluşturan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla Cronbach alfa katsayıları 0.901, 0.910, 0.922 ve 0.933 ile 'Duygusal Değer', 'Sosyal Değer', 'Kalite Değeri' ve 'Fiyat Değeri'dir. EFTA ürünlerinin ekonomik, kaliteli, sosyal ve duygusal değerleri nedeniyle tercih edildiği sonucuna varılmıştır. EFTA ürünlerinin kullanımının ve üretiminin teşvik edilmesi sürdürülebilir tarım ve çevre politikaları için önemlidir.

Keywords

Abstract

Petroleum and textile apparel industry cause major pollution problems for the environment and agricultural land. Therefore, interest in eco-friendly textile and apparel (EFTA) products has increased in recent years. This study aimed to determine empirically the factors affecting academicians' perception of EFTA. A questionnaire study was performed on Hitit University academicians in March - April 2018 period. Data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation model. Based on the explanatory factor analysis results, a four-factor structure was obtained, which constitutes 83% of the total variance. These factors were 'Emotional Value', 'Social Value', 'Quality Value' and 'Price Value' with Cronbach's alpha coefficients of 0.901, 0.910, 0.922 and 0.933, respectively. It was concluded that EFTA products are not economical but preferred because of their quality, social and emotional values. Encouragement of use and production of EFTA products is important for sustainable agriculture and environmental policies.

Keywords