Hitit Üniversitesi Akademisyenlerinin Çevre Dostu Tekstil ve Konfeksiyon Algısı
Eco-friendly Textile and Apparel Perception of Hitit University Academicians

Author : Hacer YÜCEL -Güngör KARAKAŞ
Number of pages : 176-187

Abstract

Petrol ve tekstil hazır giyim endüstrisi, çevre ve tarım arazileri için büyük kirlilik sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle, çevre dostu tekstil ve hazır giyim (EFTA) ürünlerine ilgi son yıllarda artmıştır. Bu çalışmada akademisyenlerin EFTA algısını etkileyen faktörlerin ampirik olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Hitit Üniversitesinde çalışan akademisyenlere Mart - Nisan 2018 döneminde anket uygulanmıştır. Veriler açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına dayanarak, toplam varyansın% 83'ünü oluşturan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla Cronbach alfa katsayıları 0.901, 0.910, 0.922 ve 0.933 ile 'Duygusal Değer', 'Sosyal Değer', 'Kalite Değeri' ve 'Fiyat Değeri'dir. EFTA ürünlerinin ekonomik, kaliteli, sosyal ve duygusal değerleri nedeniyle tercih edildiği sonucuna varılmıştır. EFTA ürünlerinin kullanımının ve üretiminin teşvik edilmesi sürdürülebilir tarım ve çevre politikaları için önemlidir.

Keywords

Eko-Tekstil, Tüketici Davranışları, Algı, Atık

Read: 1,114

Download: 337