Humeyni Devrimi Sonrası Suudi-İran Bölgesel Rekabeti ve Yemen Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-4
Number of pages: 382-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin tarihine yakından bakarsak, bu iki ülkenin iç olaylarına göre ilişkilerin işbirliği ve çatışma arasında değiştiği görülür. Ancak, 1979 Devriminin İran’da başarılı olması ilişkilerde bir dönüşümü başlatmış ve çatışmalar mezhepsel bir karakter almıştır. Arap Baharı devrimlerinin kıvılcımının başlamasıyla birlikte, her iki ülkenin bu devrimlerle ilgili tutumlarındaki farklılaşma çatışmanın yoğunluğunun artmasına neden olmuştur. Husiler’in Yemen’in başkentini ve bazı illeri 21 Eylül 2014'te ele geçirmesinden sonra, Suudi Arabistan ile İran arasındaki çatışma hızını daha da arttırmıştır. Yemen toplumuna olumsuz yansıyan bu çatışma iki ülke arasında vekâleten yönetildikten sonra askeri çatışma şeklini almıştır. Husiler’i İran’ın bir uzantısı olarak niteleyen ve endişe duyan Suudi Arabistan 26 Mart 2015’te Yemen’e askeri müdahalede bulunma kararı almıştır. Ancak İran, Husi müttefiklerini devrimlerini, hareketlerini, medya desteğini ve Yemen’deki Suudi Arabistan askeri müdahalesinin reddini destekleyerek savunmayı üstlenmiştir. Yemen topraklarında bu bölgesel güçlerin kendi çıkarları uğruna giriştikleri bu çatışmanın kaybedeni ise Yemen’dir. Çalışmada Ortadoğu’nun bu iki aktörünün aralarındaki rekabete odaklanılmakta ve bu rekabetin Yemen üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmaktadır. Çalışma tarihsel ve betimsel yönteme dayanmaktadır.

Keywords

Abstract

If we look at the history of the Saudi Arabia-Iranian relations, we will find that the relations varied between cooperation and conflict, according to the internal events of these two countries. However, the success of 79 revolution in Iran led to transformation of these relations, which took on a sectarian conflict character. With the start the Arab Spring revolutions, the intensity of the conflict increased, as did the different positions of both countries regarding these revolutions. After Houthis came to power on September 21, 2014, this conflict increased, which reflected negatively on Yemeni society and it took the form of a military conflict after it was managed by proxy. Saudi Arabia, which considers Houthis the hand of Iran, made the decision to intervene militarily in Yemen in what it called the "Decisive Storm" on March 26, 2015. As for Iran, which has taken it upon itself to defend its Houthi allies by supporting its revolution and actions, and rejecting Saudi Arabia military intervention in Yemen. In the face of this conflict, which is being managed on the Yemeni scene for the benefit of those regional parties, the biggest loser is Yemen. The study is based on historical and descriptive method.

Keywords