Türkiye’de Yönetim Muhasebesiyle İlgili Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
A Resarch on The Theses Prepared on The Management Accounting in Turkey by The Bibliometric Analysis Method

Author : Abdurrahman GÜMRAH
Number of pages : 244-253

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yönetim muhasebesi konusunda hazırlanmış olan lisansüstü tezleri hazırlandığı üniversite, yıl, enstitü, anabilim dalı, tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerinin unvanları ve hazırlanan tezlerin yüksek lisans tezi - doktora tezi olarak ayırımının belirlenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan Bibliyometri tekniği kullanılmış olup Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Ulusal Tez merkezi sayfasında tarama terimi olarak “Yönetim Muhasebesi”, aranacak alan, izin durumu ve tez türü kısımları ise “Tümü” şeklinde işaretlenerek 2020 Yılı Nisan ayında tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Tarama sonrası 172 adet lisansüstü tezin YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu tezlerden 9 tanesine yazarın erişime izin vermemesi, tezin çok eski tarihli olmasından dolayı YÖK tez merkezinde elektronik kaydının olmaması gibi sebeplerden ötürü erişim sağlanamamıştır. Böylelikle araştırma kapsamında 163 adet lisansüstü tez incelenmiştir. İlk tez 1985 yılında hazırlanırken, 2019 yılında 19 tezle en yüksek sayıya ulaşılmıştır. Yine 1993 yılında yazılmış lisansüstü tez bulunmamaktadır. Yönetim muhasebesi konusunda 19 tezle en fazla tezin Marmara Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı, tez türü olarak en fazla yüksek lisans düzeyinde tezin hazırlandığı, söz konusu tezlere en çok Prof. Dr. unvanlı öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı çalışma sonucunda tespit edilen bulgulardır. Özellikle yönetim muhasebesi konusunda lisansüstü tez hazırlamak isteyen araştırmacıların Marmara Üniversitesi bünyesinde alanında uzman öğretim üyeleriyle çalışabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda diğer üniversitelerinde yönetim muhasebesi konusuna önem vermeleri tavsiye edilmektedir.

Keywords

Yönetim Muhasebesi, Bibliyometrik Analiz, Muhasebe

Read: 218

Download: 84