The Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty: Empirical Evidence from Turkey

Author:

Year-Number: 2020-4
Number of pages: 331-340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalemizde (2005: 01-2020: 05) Türkiye ekonomisinin enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki ilişkiyi ARMA-GARCH modelini kullanarak araştırdık. Bu konuda yapılmış birçok teorik ve metodolojik çalışma bulunmaktadır. Bazı ampirik çalışmalar enflasyonun enflasyon dalgalanması üzerindeki olumlu etkisine ilişkin Friedman-Ball hipotezini desteklese de, bazıları Cukierman & Meltzer'in enflasyon belirsizliğinin daha yüksek enflasyona katkıda bulunduğuna ilişkin hipotezini desteklemektedir ve son olarak bulgularının geri kalanı, belirsizliği gösteren Hollanda hipotezini doğrulamaktadır. potansiyel enflasyonu düşürmek için tetikler. Çalışmamızda enflasyon, Friedman-Ball hipotezini destekleyen dört-beş gecikme seçimi koşulunun hepsinde belirsizlikte artışa neden olur. Enflasyon belirsizliği, Cukierman & Meltzer hipotezini ve Holland hipotezini desteklemeyen enflasyonda bir artışa neden olmuyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon belirsizliğini dengelemek için enflasyon hedef politikasını başarıyla uygulayarak yanıt vermesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In our paper, we research the relationship between inflation and inflation uncertainty of Turkish economy for the period of (2005:01-2020:05) using ARMA-GARCH model. There are several theoretical and methodological studies conducted in this topic. Although some of the empirical studies support the Friedman-Ball hypothesis of positive effect of inflation-on-inflation volatility, some of them support Cukierman & Meltzer hypothesis that inflation uncertainty contributes to higher inflation, and finally rest of their findings corroborate Holland hypothesis indicating that uncertainty trigger to decrease potential inflation.  In our study inflation causes, an increase in uncertainty in all four five conditions of lag selection, which supports the Friedman-Ball hypothesis. Inflation uncertainty does not cause an increase in inflation, which does not support the Cukierman & Meltzer hypothesis and Holland hypothesis. Therefore, it is concluded that The Central Bank of the Republic of Turkey should respond to stabilize the inflation uncertainty by implementing the inflation targeting policy successfully.

Keywords