Denetçi Bağımsızlığı İle İlgili Yapılmış Çalışmalar Üzerine Bir İçerik Analizi

Author:

Year-Number: 2021-2
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-26 22:30:30.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 85-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin mevcut muhasebe sistemlerini daha etkin hale getirerek şeffaf, karşılaştırılabilir, güvenilir ve doğru bilgiler sunması için finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak son yıllarda yaşanan denetim skandalları bağımsız denetim sürecinde rol alan bağımsız denetim firmalarının ve özellikle bağımsız denetçilerin bağımsızlıklarını sorgulanır hale getirmiştir. Bu skandallar sonrasında özellikle bağımsız denetçilerin bağımsızlıklarının korunmasına yönelik çok sayıda yasal düzenleme yapılmıştır.

Bu çalışmanın amacı; bağımsız denetim çalışmaları için çok büyük önem taşıyan denetçi bağımsızlığı ile ilgili olarak yapılmış akademik çalışmalar üzerine bir içerik analizi yaparak sonuçları değerlendirmektir. Çalışma kapsamında EBSCHOHOST veri tabanı aracılığı ile başlığında “denetçi bağımsızlığı” geçen akademik ve tam metin olarak yayınlanmış 234 makaleye ulaşılarak içerik analizi ve yazar analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; en çok makalenin (27 makale- 11,54%) 2013 yılında ve (16 makale – 6,84%) Managerial Auditing dergisinde yayınlandığı, çalışmalarda konunun yöntem olarak daha çok teorik olarak ele alındığı ancak anket ve modelleme kullanan çalışmalarında önemli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların denetçi bağımsızlığı konusunu daha çok genel çerçevede ele aldıkları, spesifik olarak ele alan çalışmaların ise daha çok denetçi rotasyonu ve denetim kalitesi açısından ele aldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Independent audits of the financial statements are essential for the purpose of making the existing accounting systems more effective and providing transparent, comparable, reliable and accurate information. However, due to the audit scandals experienced in recent years, the independence of the independent audit firms that make the audit has become questionable. In particular, the independence of independent auditors was questioned. Following these scandals, a number of legal arrangements have been made, in particular to protect the independence of independent auditors.

The aim of this study is to evaluate the results by conducting a content analysis on the academic studies about auditor independence which is of great importance for independent audit studies. Within the scope of the study, 234 academic and full text articles that have “auditor independence” in their titles were examined through the EBSCOHOST database about auditor independence. Afterwards, content analysis and author analyzes of these articles were performed. As a result of the analyses, it was seen that most of the articles (27 articles - 11.54%) were published in 2020; most of them (16 articles - 6.84%) were published in Managerial Auditing Journal and the theoretical research method was used more common in the studies. However, it was observed that the studies that used survey and modeling methods were also significant. It has been observed that the studies mostly examined the issue of auditor independence in general. The studies that examined auditor independence specifically mostly handled the subject in terms of auditor rotation and audit quality.

Keywords