Bankacılık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Kullanımı

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 298-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayileşme sürecinin dördüncü adımı olan endüstri 4.0 ileri teknolojileri içeren bileşenleriyle, bilgisayar programları ve makineleri kullanarak hizmet ve ürün üretiminde insan gücünün minimize edilmesi ve bununla beraber yürütülen süreçlerin minimum maliyet, hız, esneklik ve uyumluluk derecelerinin artırıldığı bir sistem olarak adlandırılabilir. Dördüncü sanayi devrimi birden fazla bileşeni kapsamaktadır. Bu bileşenlerden birisi olan yapay zekâ kavramı ise bilgisayar yazılımlarıyla ses tanıma, akıl yürütebilme, insan düşüncelerini yapay hücrelerle taklit edebilme, duyguları tanımlama, duyguları anlama ve algıya yönelik tepki verme ile hareketi başlatma gibi yeteneklere sahip kodlamalar bütünüdür. Yapay zekâ, kullanıcılar ve firmalar için büyük oranda sunduğu faydalarla bugün silahlı kuvvetler, güvenlik sistemleri, sivil havacılık, pazarlama ve reklamcılık gibi birden fazla alanda tercih edilmektedir. Yapay zekânın en çok kullanıldığı alanlardan birisi de sürekli gelişen ve dinamik bir sektör olan bankacılık alanıdır. Bankacılıkta devam eden e-dijital dönüşüm süreçleri ve dijital bankacılık uygulamalarında sunulan hizmet üretimi sürecinde yapay zekâ tabanlı aplikasyonlar, web siteleri, çevrimiçi uygulamalar, sesli yanıt sistemleri ve sanal asistanlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada da genel olarak yapay zekâ kavramının tarihsel gelişimi ve kullanım alanlarına değinilerek özelde de yapay zekânın bankacılık sektörü için önemi ile sektördeki kullanım alanları Türkiye Bankalar Birliği’nden alınan veriler ışığında incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Industry 4.0, the fourth step of the industrialization process, can be described as a system in which minimizing the labor force in the production of services and products and increasing the speed, flexibility, and compatibility of the processes carried out at minimum cost by using computer programs and machines with its components containing advanced technologies. The Fourth Industrial Revolution includes more than one component. One of these components, the concept of artificial intelligence, is a set of codings with abilities such as voice recognition with computer software, reasoning, imitating human thoughts with artificial cells, identifying/understanding emotions, reacting to perception, and initiating action. Artificial intelligence is preferred in multiple fields such as armed forces, security systems, civil aviation, marketing, and advertising, due to the benefits it offers to users and companies to a large extent. One of the areas where artificial intelligence is used the most is the banking field, which is a constantly developing and dynamic sector. Artificial intelligence-based applications, websites, online applications, voice response systems, and virtual assistants started to be used in the ongoing e-digital transformation processes in banking and the service production process offered in digital banking applications. In this study, the historical development of the concept of artificial and its usage areas in general, the importance of artificial intelligence for the banking sector, and its usage areas in the sector were examined in the light of the data obtained from The Banks Association of Turkey.

Keywords