Gıda İşletmelerinde Üretim Reçetesinin Denetim Yönünden Ele Alınması

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 368-374
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel rekabet ortamında işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri varlıklarının devamı için gerekmektedir. Birçok işletme varlığını devam ettirmek ve aynı faaliyet kolunda üretim yapan diğer işletmelere karşı rekabet üstünlüğü sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Üretim reçetesi kullanımı da işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri için kullandıkları yöntemlerden biridir. Üretim reçetesi işletmelerin maliyetlerini kontrol altında tutarak rekabet güçlerini arttırmasına yardım etmektedir.  Bu çalışmanın amacı gıda işletmelerinde kullanılan üretim reçetelerini muhasebe kapsamında üretimde yapılan hileler ve manipülasyonlar yönünden ele alarak incelemektir. Çalışmada iki temel varsayımda bulunulmuştur. Çalışma kapsamında alınan işletmenin gelir tablosu da bu varsayımlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Çalışmanın sonunda varsayımların altında yatan olası sebepler sıralanarak çözüm önerisinde bulunulmuştur.  Üretim reçetelerinin denetim boyutuna yönelik yapılan bu çalışma literatürdeki boşluğa dikkat çekmesi yönünden son derece önemlidir. Nitekim işletmelerin finansal tabloları mevcut ve potansiyel yatırımcılar için önem arz etmektedir. Üretim reçetelerinin denetimi ile hem işletmeler etkin maliyet kontörlü sağlayabilir hem de finansal tablo kullanıcılarına doğru ve güvenilir bilgiler sunulabilir.

Keywords

Abstract

It is necessary for enterprises to gain competitive advantage for the continuation of their existence, in the global competitive environment. Many enterprises develop various strategies to maintain their existence and to gain a competitive advantage against other enterprises producing in the same field of activity. The use of the bill of material is one of the methods used by enterprises to gain competitive advantage. The bill of material helps enterprises to increase their competitiveness by keeping their costs under control. This study aims to examine the bill of material used in food enterprises in terms of cheating and manipulations in production within the scope of accounting. Two basic assumptions were made in the study. The income statement of the enterprise  was arranged in line with these assumptions. Possible reasons underlying the assumptions were listed and a solution was suggested. This study on the audit dimension of bill of materials is extremely important in terms of drawing attention to the gap in the literature. Thus, the financial statements of enterprises are important for current and potential investors. With the control of bill of materials, enterprises can both provide effective cost control and provide accurate and reliable information to financial statement users.

Keywords