Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatına Getirdiği Yenilikler

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 284-297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen referandum sonucunda hükümet sistemi değişmiş ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiili olarak uygulanmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri arasındaki ilişkilere değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin idari teşkilatına da önemli yenilikler getirmiştir. Yeni hükümet sistemi başkanlık sistemine çok benzese de ABD’de uygulanan başkanlık sistemi ile birebir aynı değildir. Başkanlık sistemlerinin en önemli özellikleri tek başlı yürütmenin ve geniş yetkilerle donatılmış bir devlet başkanının olmasıdır. Bu özellikler Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de temel özellikleridir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlamasıyla, parlamenter sistemlerde önemli görev ve yetkileri olan “başbakanlık” ve “bakanlar kurulu” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve idari teşkilatında artık yer almamaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamının güçlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları kurulmuştur. Yeni hükümet sisteminin getirdiği bir diğer yenilik ise “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı” makamıdır. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatı 9 Temmuz 2018 öncesi ile karşılaştırılmış, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatındaki yeni aktörlerin görev ve yetkileri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

As a result of the referendum adopted on 16 April 2017 in Turkey, the government system has changed and after the elections held on June 24, 2018, he took the oath of the President on July 9, 2018. Thus, the presidential government system began to be implemented de facto. The presidential government system has brought important innovations not only to the relations between the legislative, executive and judicial forces, but also to the administrative organization of the Republic of Turkey. Although the new government system is very similar to the presidential system, it is not exactly the same as the presidential system applied in the USA. The most important features of presidential systems are a single-headed executive and a head of state equipped with broad powers. These features are also the main features of the Presidential government system. For this reason, with the implementation of the Presidential government system, the "prime ministry" and the "council of ministers", which have important duties and powers in parliamentary systems, are not included in the Constitution and administrative organization of the Republic of Turkey. Presidential Offices and Presidential Policy Boards have been established to strengthen the office of the President. Another innovation brought by the new government system is the "Vice President" position. In this study, the administrative organization of the Republic of Turkey was compared with before July 9, 2018 and the duties and authorities of the new actors in the administrative organization of the Republic of Turkey were examined.

Keywords