Üniversite Öğrencilerinin Teknolojik Ürünler Kullanabilmesinin Muhasebe ve Finansman Derslerine Etkisi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 438-442
Year-Number: 2021-4

Abstract

İşletme yöneticileri her alanda olduğu gibi, muhasebe-finansman alanında da en güncel bilgiler ile donatılmış ve bu alandaki teknolojileri optimal düzeyde kullanabilen insan kaynağını büyük önem vermektedir.  Özellikle Covid-19 ile birlikte tüm dünyada yüksek oranda teknoloji ve teknolojik ürün kullanımı yaygınlaşmış olup bu durum teknolojinin hızla ilerlemesi ve gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Dünya’nın neresinde çalışılır ise çalışılsın mutlak düzeyde yüksek teknolojiyi kullanma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin teknolojik ürünleri kullanabilmesinin muhasebe ve finansman derslerine etkilerinin araştırılmasıdır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde öğrenim gören 98 öğrenci üzerinde yapılan araştırmada, öğrencilere önceden hazırlanmış olan dokuz açık uçlu sorular sorulmuş olup verilen cevaplar derinlemesine araştırma yöntemine göre yorumlanmıştır. Çalışmadan çıkan sonuca göre öğrencilerin çok fazla teknolojik ürünler kullanmadığı büyük bir çoğunluğun benzer ürünleri kullandığı bulgusuna ulaşılmıştır.  Sonuç olarak ders müfredatlarına çok daha farklı teknolojik ürünlerin kullanıldığı ve öğretildiği dersler konularak öğrencilerin bu alandaki birikimleri ve tecrübeleri zenginleştirilebilir. Yüksek teknolojiler ile donatılmış laboratuvar ortamlarının geliştirilmesi ve kullanılması yaygınlaştırılabilir.

Keywords

Abstract

Human resources, which are equipped with the contemporary knowledge and which are efficient users of technology, are vital for the department of accounting and finance like in other departments of companies. Especially, after the pandemic, the substantial extension of high technology usage and inevitable improvement of technology level throughout the world brought about higher necessity for qualified human resources. In this context, the aim of the study is to investigate the effects of university students' ability to use technology on accounting and finance courses. For this reason, a survey is conducted for 98 students at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Kyrgyzstan-Turkey Manas University. Students give answers to nine open-ended questions. The answers are interpreted by applying the in-depth interview method. According to the results, it can be derived that the students do not use different kinds of technological devices or programs and the majority of them use similar tools.  As a suggestion for education systems, it would be crucial for future human resources to include technology-oriented courses in curriculums. In addition, it would be better to found laboratories with high technology in order to enable students to practice enough and if possible, to reach further developments.

Keywords