Kalite Yönetimi Perspektifinde Sağlık Hizmetleri

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 394-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu var olduğu zaman dilimi içeresinde her zaman kendisine en iyisini düşünmüş ve bu yaklaşım değişimin başlangıç noktası olmuştur. Her zaman konforu ön planda tutan insan tüm yaşamı boyunca gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişim ve değişim insanın doğası gereği her zaman olacaktır. Bir insanın gelişimine katkı sağlayacak olan etmenlerin, nitelikli ve kaliteli olması üzerinde önemle durulmaktadır. Kalite, değişim, gelişim, reform ve yeniden yapılanma kavramlar ile yakından ilgilidir.

Kalite kavramı bir mal ve hizmetin dayanıklılığını güvenilirliğini ölçmek için kullanılmıştır. Bu bakımdan kalite ve kaliteli olgusu da tüm gelişim sürecinin yanında var olmuştur. Bir ürünün kaliteli olması diğer benzer ürünlerden farkını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan kalite önemli bir pazarlama ve tercih edilme sistemi oluşturmuştur. Bu durum her sektör için benzer şekilde bir süreç meydana getirmiştir.

Kalite yönetimi son zamanlarda oldukça önem verilen bir alandır. Sağlık alanında kalite yönetimi ve kaliteli hizmet standartlarının oluşması kaçınılmazdır. Sağlık hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesi; tüketiciler, hizmet sunanlar ve bütün toplum için önem taşımaktadır. Sağlık sektöründe meydana gelen dinamik değişimler, sağlık hizmetlerinde kalite hareketinin ortaya çıkmasına katkı sunmuştur. Çalışma sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin yeri ve bunu uygulayan kurumların sağlayacağı yararlara dikkat çekmek maksadıyla yapılmış bir derleme olarak nitelendirilebilir.

Keywords

Abstract

Mankind has always thought of the best for itself in the time period it has existed, and this has been the starting point of development and change. The human being, who always prioritizes comfort, develops and continues to develop throughout his entire life. This development and change has always been and will be due to the nature of human beings.

The concept of quality has been used to measure the durability and reliability of a good or service. In this respect, the concept of quality and quality has existed alongside the entire development process. In this respect, quality has created an important marketing and preference system. This has created a similar process for each sector.

Quality management is an area that has received a lot of attention recently. It is inevitable to establish quality management and quality service standards in the field of health. Improving quality in health services; It is important for consumers, service providers and society as a whole. Dynamic changes in the health sector contributed to the emergence of the quality movement in health services. The study can be described as compilation made in order to draw attention to the place of quality management in health services and the benefits of the institutions that implement it.

Keywords