Kırsal Yerleşimlerde Gençlerin Göç Etme Eğilimleri ve Etkileri: Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Örneği

Author:

Year-Number: 2022-3
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-20 21:27:03.0
Language : Türkçe
Konu : Bölgesel Çalışmalar
Number of pages: 231-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Bitlis İli Adilcevaz İlçesi’ndeki gençlerin göç eğilimleri ve etkilerinin incelenmesidir. Çalışma sırasında nitel çalışma olarak gençlerle bir odak grup görüşmesi,  anahtar bilgi verici ve nicel olarak, Adilcevaz’dan göç etmiş 15-24 yaş arasında 320 gence çevrimiçi anket uygulanmıştır. Araştırmada göç eden gençlerin çoğunluğunun öğrenci olduğu ve bu gençlerin çoğunlukla aileleriyle birlikte göç ettiği tespit edilmiştir. Gençlerin yaklaşik %47 oranında en fazla Marmara Bölgesi’ne göç ettiği tespit edilmiştir. Gençlerin yaklaşik %78’i daha önce göç etmiş akrabalarının verdiği olumlu bilgilerin göç etmelerinde etkili olduğunu belirtmiştir. Gençlerin göç sonrası yaşadıkları zorluklar ele alınmıştır. Odak Grup Görüşmesi ve Anahtar Bilgi Verici bölgesi’nin hizmet ve olanaklar açısından Doğu Anadolu Bölgesi diğer bölgelere göre geride kaldığı tespit edilmiştir. Araştırmada, ilçede işgücünün azaldığı, genç nüfusun çok az olduğu veya neredeyse hiç olmadığı, dolayısıyla tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi için ciddi engel oluşturduğu tespit edilmiştir.Adilcevaz İlçesinde kırsal kalkınma için kadınlara önem verilmesi, iş yaşamına teşvik edilmesi, mevcut turistik alanların iyileştirilmesi, tarım ve hayvancılık sektöründe gençlerin bilinçlendirilmesi, teşvik edilmesi ve ekonomide aktif rol almaları için katkı sunulmasının gerekli olduğu önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the migration trendencies and effects of young people in the Adilcevaz District of Bitlis province located under the Middle East Anatolian Region of Turkey. As a qualitative study, a FGD with a young group of people and 6 KII with the young people; and as a qualitative study, an online questionnaire survey of 320 young people aged between 15–24 who migrated from Adilcevaz district have been conducted in this study. It has been found that the majority of young people who migrated were students and most of them migrated with their families. It has found that around 47% of the young people migrated to the Marmara Region. Around 78% of the youth stated that the pragmatic information given by their relatives who had migrated before was effective in their migration period. The difficulties experienced by the youth people after migration are also focused in this study. From FGD and KII, it has been found that the Middle East Anatolian Region lags behind in terms of services and opportunities than other regions of Turkey. This study found that the workforce in the district has decreased and the young population is very low or almost absent which is a serious obstacle for the development of the agriculture and livestock sectors in the district. The study recommends that it is necessary to prioritise women for rural development in the district, encourage business life, improve existing touristic areas, raise awareness and encourage youth in the agriculture and livestock sectors, and contribute to their active role in the economy.

Keywords