Covid-19 Pandemisi Sürecinde Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Analizi

Author:

Year-Number: 2022-3
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-26 22:00:21.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 328-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslami kurallar içerisinde finansal faaliyet ve işlemlerin uygulandığı bir bankacılık sistemini esas alan katılım bankacılığı kavramı, günümüz finans anlayışına alternatif bir alan olarak geliştirilmiştir. Katılım bankacılığı faizin haram olarak kabul edildiği Müslüman ülkelerin yanı sıra İngiltere gibi Müslüman olmayan ülkelerde de uygulanması nedeniyle küresel finans piyasalarında alternatif bir alan olarak gelişmeye devam etmektedir. 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 girdiği her ülkede yıkıcı ve derin izler bırakarak sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlara sebebiyet vermiştir. Covid–19 salgının etkilediği çevrelerden birisi de finans sektörü olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren katılım bankalarının Covid-19 sürecindeki finansal performansları analiz edilmiştir. Albaraka Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren 6 katılım bankasının toplanan fon/özvarlık oranı, kullandırılan fon/özvarlık oranı, toplanan fon /toplam aktif oranı, kullandırılan fon / toplam aktif oranı, net kar/özvarlık oranı, net kar / toplam aktif oranı, net kar /personel sayısı oranı, net kar /şube sayısı oranı rasyoları hesaplanmıştır. Söz konusu katılım bankalarının rasyoları hem 2019 yılı için hem de Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisine aldığı 2020 yılı için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplanan rasyo sonuçları TOPSİS yöntemi ile karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Participation banking, which is based on a banking system in which financial activities and transactions are implemented within Islamic rules, has been developed as an alternative field to today's finance understanding. Participation banking continues to develop as an alternative field in global financial markets, as it is applied both in Muslim countries where interest is considered haram and in non-Muslim countries such as the UK. Covid-19, which emerged in 2019, left devastating and deep traces in every country it entered, causing social, economic and political problems. One of the circles affected by the Covid-19 epidemic has been the financial sector. In this study, the financial performances of participation banks operating in Turkey during the Covid-19 process were analyzed. Albaraka Turk Participation Bank, Vakif Participation Bank, Kuveyt Turk Participation Bank, Türkiye Finans Participation Bank, Emlak Participation Bank and Ziraat Participation Bank, that 6 participation banks operating in Turkey were calculated collected fund/equity collected ratio, used funds/ equity ratio, collected funds / total assets, used fund/total asset ratio, net profit/equity ratio, net profit / total assets ratio, net profit / number of personnel ratio, net profit / number of branches ratio. The ratios of the mentioned participation banks were calculated separately for both 2019 and 2020, when the Covid-19 Pandemic affected the whole world. The calculated ratio results were compared with the TOPSIS method.

Keywords