Sektörel Gelişimde Bağımsız Denetim ve Kamu Denetimi Birlikteliği: Katılım Bankacılığı Örneği

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 204-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Katılım bankaları, faizsizlik ilkesine göre faaliyet göstermek zorunda olan finansal kuruluşlardır. Bu bankaların müşterileri genellikle faize karşı duyarlı olan kişilerdir. Katılım bankaları müşterilerine, faizsiz işlem yaptıklarına dair güveni verebilmek için mali tablolarını denetime tabi tutmaktadır. Bu çalışmada kamu denetimi ve bağımsız denetime tabi tutulan katılım bankaları mali tablolarının, bağımsız denetimi aracılığıyla İslami bankacılık prensiplerine uygunluğunun araştırılması, varsa eksikleri ve problemleri ortaya koyarak çözüm yollarını içeren yeni bir denetim tablosu örneği sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada ikincil veri analiz yöntemi uygulanarak, katılım bankalarına ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların İslami bankacılık prensiplerine uygunluğu analiz edilmiştir. Analiz için İslami finans üzerine uluslararası anlamda denetim, muhasebe ve hizmet standartları sunan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions- İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu) ve IFSB (Islamic Financial Services Board- İslami Bankacılık Hizmetleri Kurulu) kuruluşlarının ilgili standartları ile karşılaştırma yapılmıştır. Analiz sonucunda Türkiye’de faaliyette bulunan katılım bankalarına ait bağımsız denetim raporları düzenlenirken, birçok kalemde, dipnotlarda ve açıklamalarda farklılıklar olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Participation banks are financial institutions that have to operate by the interest-free principle. The customers of these banks are generally people who are against interest. Participation banks audit their financial statements to give their customers confidence that they are performing interest-free transactions. This study, it is aimed to investigate the compliance of the financial statements of participation banks, which are subject to public and independent audit, with Islamic banking principles through independent auditing, to present a new audit chart example that includes solutions by revealing the deficiencies and problems, if any. In the study, by applying the secondary data analysis method, the compliance of the independently audited financial statements of the participation banks with the principles of Islamic banking was analyzed. The relevant standards of AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) and IFSB (Islamic Financial Services Board) provide international auditing, accounting and service standards on Islamic finance for analysis. Comparison has been made. As a result of the analysis, while the independent audit reports of the participation banks operating in Turkey were prepared, it was observed that there were differences in many items, footnotes and explanations.

Keywords