Kripto Varlık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-3
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-22 11:30:59.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 220-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik dönüşüm ile birlikte yaygın olarak işlem yapılan kripto varlıklar ekonomik yasaları yok eden, geleneksel iş süreçlerinde değişimleri talep eden durumundadır. Merkezi olmayan sistemlerde üretilen, güvenliğinin sağlanması için şifreleme yolunun kullanıldığı kripto varlıklar, ekonomide alternatifler sunmaktadır. Türkiye’de kripto varlıklar için ilk kez Resmi Gazete’de yönetmelik yayınlanmış olup kripto varlıkların muhasebesel boyutu ile ilgili bilgi verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kripto varlık işlemlerini Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’ndan yararlanarak, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standardı (TMS/TFRS), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)/Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı çerçevesinde muhasebeleştirmeyi açıklamaktır. Bu kapsamda kripto varlık işlemlerinin ilk kayıt, değerleme ve elden çıkarma hususları ile ilgili varsayımsal örnekler oluşturularak işlemlerin muhasebeleştirilmesine yönelik yapılan karşılaştırmalı açıklamalarla uygulayıcılara ve literatüre katkı sunmaya çalışılmıştır. İlk muhasebeleştirme ve finansal tablo dışı bırakmada benzerlikler olmasına rağmen sonraki ölçüm ve itfa payı açısından farklılıklar vardır.

Keywords

Abstract

Crypto assets, which are on our agenda and widely traded as a result of the digitalization of the economy with the technological transformation, are in a position that destroys economic laws and demands changes in traditional business processes. Crypto assets, which are produced in decentralized systems and where encryption is used to ensure their security, offer alternatives in the economy. For the first time in our country, the regulation was published in the Official Gazette for crypto assets and information is given about the accounting dimension of crypto assets. The purpose of this study is to explain the accounting principles for crypto asset in the framework of Turkish Accounting and Financial Reporting Standards (TMS/TFRS), the Financial Reporting Standard for Large and Medium-Sized Businesses (BOBİ FRS), General Communique on Accounting System Application (MSUGT)/Tax Procedure Law (VUK), the Financial Reporting Standards for Small and Micro Enterprises (KÜMİ FRS). In this context, recognition, measurement and disposal issues regarding crypto assets have been exemplified based on assumptions and made use of the Chart of Accounts Draft Compliant with Financial Reporting Standards. Thus, with comparative explanations for the accounting of transactions of crypto asset, it has been tried to contribute to practitioners and literature. While there are similarities in initial recognition and derecognition, there are differences in subsequent measurement and amortization.

Keywords