Kargo Taşımacılık Sektöründe İlişkisel Pazarlamanın Marka Tercihine Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 13:48:48.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 210-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz pazarlama dünyasında rekabetin artmasıyla birlikte işletmeler, müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurmaya gayret etmektedir. Modern pazarlama yaklaşımlarından ilişkisel pazarlama yaklaşımı sayesinde işletmeler, müşterileri ile olan ilişkilerini güçlendirmekte ve müşterilerle kurdukları güvene dayalı bağ sayesinde de rekabet ortamında rakiplerinin önüne geçmeyi başarmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı; ilişkisel pazarlamanın, marka tercihine olan etkisinin ortaya koyulmasıdır. Çalışma kapsamında ilişkisel pazarlama ve marka tercihi gibi temel kavramlar teorik bir bakış açısıyla ele alınmış, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürde yer alan bazı çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise Konya ilinde kargo taşımacılık sektörü hizmeti veren işletmelerden hizmet alan 390 kişiyle gerçekleştirilen anket verilerinin, analiz ve yorumlarına yer verilmiştir. Elde edilen istatistiksel veriler, ilişkisel pazarlama ile marka tercihi arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca empati, güven, paylaşılan değer ve bağlılık gibi ilişkisel pazarlama alt bileşenlerinin marka tercihini etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte iletişim alt bileşeninin ise marka tercihi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

With increasing competition in today's marketing world, businesses strive to establish long-term relationships with customers. Thanks to the relationship marketing approach, one of the modern marketing approaches, businesses strengthen their relationships with their customers and manage to get ahead of their competitors in the competitive environment thanks to the trust-based bond they establish with customers. The purpose of this study is to reveal the effect of relationship marketing on brand preference. Within the scope of the study, basic concepts such as relationship marketing and brand preference were discussed from a theoretical perspective, and some studies in the national and international literature on the subject were included. In the application part of the study, analysis and interpretations of the survey data conducted with 390 people who received service from businesses providing cargo transportation services in Konya are included. The statistical data obtained shows that there is a positive and high level relationship between relationship marketing and brand preference. Additionally, it has been determined that relationship marketing subcomponents such as empathy, trust, shared value and commitment affect brand preference. However, it was concluded that the communication subcomponent did not have any effect on brand preference.

Keywords