Tarihin Dönüşü: Rusya-Ukrayna Savaşı, Siyasi ve Ekonomik Tesirleri

Author:

Year-Number: 2023-4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 20:35:41.0
Language : Türkçe
Konu : Bölgesel Çalışmalar
Number of pages: 284-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ruslar ve Ukraynalılar arasındaki ayrılık ve çatışmaların derin tarihi kökleri bulunmaktadır. Her iki taraf da kendi tarihî gerçekleri olarak kabul ettikleri olaylara referans yapmaktadırlar. 2000’lere kadar zayıf bir devlet profili ortaya koyan Rusya, Vladimir Putin’in 1999 yılının sonunda iktidara gelmesiyle birlikte toparlanmaya başlanmıştır. Ağustos 2008’de Gürcistan ile Abhazya ve Osetya arasında gerilim artmıştır ve Rusya Federasyonu da bu gerilime müdahil olmuştur. Böylelikle Rusya, her an askerî gücünü harekete geçirebilecek bir aktör olarak yeniden uluslararası arenaya dönmüştür. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakı, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Lugansk gibi bölgelerdeki ayrılıkçı grupların desteklemesiyle birlikte Ukrayna’daki çatışmalar iki ülke arasındaki gerilimi daha da arttırmıştır. 24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile iki ülke arasında savaş başlamıştır. Rusya-Ukrayna savaşı başta Batı olmak üzere dünyanın birçok ülkesini siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri bakımdan etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı, Rusya-Ukrayna arasındaki ilişkilerin tarihi referansları, Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının başlama sebepleri ve gelişimi, savaş esnasında Rus özel askeri grubu Wagner’in isyanı, savaşın dünya siyasetine, ekonomisine etkisi, savaş sürecinde Rusya’daki ekonomik göstergeleri ve Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı yardımları nitel araştırma yöntemi ve betimsel tasvir metodu ile incelenmeye çalışmaktır.

Keywords

Abstract

The divisions and conflicts between Russians and Ukrainians have deep historical roots. Both sides refer to historical facts, or at least to events they recognize as their own historical facts. Russia, which presented a weak state profile until the 2000s, started to recover after Vladimir Putin came to power at the end of 1999. In August 2008, tensions between Georgia and Abkhazia and Ossetia escalated, and the Russian Federation became involved. Thus, Russia returned to the international arena as an actor that can mobilize its military power at any time. Russia's annexation of Crimea in 2014, along with the support of separatist groups in regions such as Donetsk and Lugansk in eastern Ukraine, further increased the tension between the two countries. On 24 February 2022, Russia attacked Ukraine and war broke out between the two countries. The Russia-Ukraine war has affected many countries of the world, especially the West, politically, socially, economically and militarily. The aim of this study is to examine the historical references of the relations between Russia and Ukraine, the annexation of Crimea by Russia, the reasons for the start and development of the Russian-Ukrainian war, the rebellion of the Russian special military group Wagner during the war, the effects of the war on world politics and economy, the economic indicators in Russia during the war and the aid provided by the West to Ukraine with qualitative research method and descriptive description method.

Keywords