Şehir Planlaması ve Şehir Pazarlaması Bağlamında Küresel Gayrimenkul ve Emlak Fuarları

Author :  

Year-Number: 2023-4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 20:35:29.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 302-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde şehirler derinlemesine bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Yerel yöneticiler, şehirlerin eski imajlarını değiştirme, onları ekonomik ve ekolojik açıdan daha sürdürülebilir hale getirme ya da daha kapsayıcı ve akıllı şehir statüsüne ulaştırma arayışındadırlar. Bu doğrultuda ilerleyen yerel yönetimlere, şehir planlama hedefleriyle şehir markalaşma hedeflerini uyumlu hale getirmeleri tavsiye edilmektedir. Dolayısıyla şehir markalaşma faaliyetleri, yerel yönetimler için şehir imajını iletme ve çeşitli kentsel gelişim hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olma konusunda popüler bir kamu politikası aracı haline gelmektedir. Derleme niteliğinde olan bu çalışmada, şehir markalaşma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında küresel gayrimenkul ve emlak fuarlarının katılımcı şehirlerin yenilenmesine ve tutundurulmasına olan etkileri değerlendirilmiştir. Fuarlar, şehir markalaşması çatı kavramıyla iç içe olmakla beraber bu kavramın şehir pazarlaması ve tutundurması boyutunu daha çok ilgilendirdiği için konular özellikle şehir planlaması ve şehir pazarlaması başlıkları ekseninde ele alınmıştır. Çalışmada, küresel gayrimenkul ve emlak fuarlarının planlama ve tutundurma bağlamında şehirler açısından önemli sonuçlar ürettiği tespit edilmiştir. Gayrimenkul ve emlak fuarlarının, yerel yönetimlere yatırımcı tercihlerini anlama ve bu tercihlere göre stratejik pozisyonlar belirleme yeteneği kazandırdığı görülmüştür. Bu süreç, yatırımcıları etkileme kapasitesini belirlerken aynı zamanda yerel yönetimlerin markalaşma politikalarını da desteklemektedir.

Keywords

Abstract

Cities worldwide are currently undergoing a significant transformation process. Local authorities aim to alter the outdated city image, to create more economically and ecologically sustainable, as well as inclusive and smart cities. The recommended approach for local governments moving in this direction would be to align their city planning objectives with their city branding objectives. Thus, city branding activities are increasingly employed by local governments as a public policy tool to convey the city image and accomplish diverse urban development goals. This review study has examined the effect of global real estate and property fairs on the revitalisation and promotion of participating cities within the context of city branding and marketing activities. Although fairs are closely connected to the umbrella concept of city branding, since they are primarily associated with the city marketing and promotion aspect of this concept, these issues are mainly explored within the framework of urban planning and city marketing. The research has found that international property and real estate fairs yield significant outcomes for cities in terms of planning and promotion. It is noted that real estate and property exhibitions provide local authorities with the opportunity to comprehend investor preferences and devise strategic positions based on them. This approach not only determines the power to influence investors but also reinforces the promotional policies of local governments.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics