Türk Çimento İşletmelerinin Entegre Faaliyet Raporları Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2023-4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 20:35:22.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 266-283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türk çimento işletmelerinin entegre faaliyet raporlarında yer alan mevzuat ve performans bildirimlerinin düzenleyici çerçeveleri, raporların yayım şekli, rapor amacıyla bağımsız olarak doğrulanmama beyanı ve çevresel kapsam kriterlerinin içeriklerinde yıllar itibari ile bir değişim olup olmadığının incelenmesidir. Her bir kriterin çimento işletmelerinin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını, stratejik yönünü, şeffaflığını ve sürdürülebilirlik taahhütlerini değerlendirmede kritik öneme sahip olması araştırma sorusunun şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Bu kapsamda araştırmada entegre faaliyet raporlarını kurumsal internet sitesinde kamuya açık olarak beyan etmiş 6 adet çimento işletmesinin raporları mevzuat ve performans bildirimlerinin düzenleyici çerçevelerine, raporların yayım şekline, rapor amacıyla bağımsız olarak doğrulanmamasının beyanına ve çevresel kapsama göre yıllar bazında incelenmiştir. Araştırmada 6 adet çimento işletmesine ait toplam 23 adet rapor dokuman analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular işletmelerin tamamının uluslararası mevzuat ve performans bildirimlerinin düzenleyici çerçeveleri ve raporlarını yayımlama biçimleri kriterlerinde yıllar itibari ile benzer çerçeveleri ve yayım şekillerini dikkate aldıklarını, rapor amacıyla bağımsız olarak doğrulanmama beyanı ve çevresel kapsam kriterlerinde ise yıllara göre düşük düzeyde farklılıklar sergilediklerini işaret etmiştir. Son olarak araştırmada sadece 2 adet işletmenin 2021 ve 2022 tarihlerinde mevzuat ve performans bildirimlerinin düzenleyici çerçevelerinde değişime gittiği gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate whether there have been any changes over the years in the legislative and regulatory frameworks of performance disclosures, the publication format of reports, the declaration of independent verification, and the environmental scope criteria in the integrated activity reports of Turkish cement companies. The critical importance of each criterion in evaluating the environmental, social, and governance performance, strategic direction, transparency, and sustainability commitments of cement companies was decisive in forming the research question. In this context, the study examined the reports of six cement companies that have publicly declared their integrated activity reports on their corporate websites, based on the legislative and regulatory frameworks of performance disclosures, the publication format of the reports, the declaration of not being independently verified, and environmental scope over the years. The research involved a document analysis of 23 reports from six cement companies. The findings indicate that all the companies considered similar frameworks and publication styles for international legislation and regulatory frameworks of performance disclosures over the years, while showing minor variations in the declaration of not being independently verified and in environmental scope criteria. Lastly, the study observed that only two companies underwent changes in their choices of legislative and regulatory frameworks for performance disclosures in 2021 and 2022.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics