Sınıf Öğretmenlerinin Finansal Okur-Yazarlık Bilgisi Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2024-2
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 22:48:51.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 96-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin gelirlerini etkin bir şekilde kullanmasını, ülkedeki tasarrufların artırılmasında katkı sunmasını ve farklı finansal ürünlere yatırım yapmasını hedef alan finansal okuryazarlığın önemi her geçen gün artmaktadır. Ulusal ve uluslararası fonlarla finanse edilerek, Finansal okuryazarlık seviyesinin toplumun bütün kesimlerinde artırılması hedeflenmektedir. Sınıf öğretmenleri, bireylerin eğitim hayatlarına başladıklarında, ilk karşılaştıkları kahramanları/rol modelleri olmalarından dolayı geleceğin inşasında önemli bir rol oynarlar. Sınıf öğretmenlerinin finansal okuryazarlık seviyelerinin artırılması hem sınıf öğretmenleri hem de yetiştirdikleri öğrenciler açısından son derece önemlidir. Çalışmamız, Elazığ ilinde devlet okullarında eğitim veren sınıf öğretmenlerinin finansal okur-yazarlık seviyelerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında, Elazığ merkezinde görev yapan 156 sınıf öğretmenine anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, finansal kavramlarla ilgili sorulan sorulara ortalamanın üzerinde doğru cevaplar verilmesi, temel finansal kavramlara ilişkin bilgilerinin olduğu görülmüştür ayrıca, çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin, finansal tutuma ilişkin verdikleri cevaplar incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin finansal okuryazarlık açısından yeterli düzeyde oldukları tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

The importance of financial literacy, which aims to enable individuals to use their income effectively, contribute to increasing savings in the country and use different financial products, is increasing day by day. It is aimed to increase the level of financial literacy in all segments of society by financing it with national and international funds. Classroom teachers play an important role in the construction of the future as they are the first heroes/role models that individuals encounter when they start their educational lives. Increasing the financial literacy levels of classroom teachers is extremely important for both classroom teachers and the students they educate. Our study was conducted to determine the financial literacy levels of classroom teachers teaching in public schools in Elazığ. Within the scope of the study, a survey was applied to 156 classroom teachers working in Elazığ center and the obtained data was analyzed with the SPSS program. As a result of the study, it was seen that their knowledge of basic financial concepts was above average in the questions asked about financial concepts. Moreover, when the answers given by the classroom teachers participating in the study regarding financial attitudes were examined, it was determined that the classroom teachers were at a sufficient level in terms of financial literacy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics