Amaç ve Kapsam


İnsanlığa faydalı olmanın yolu ilimden geçmektedir. İlmin sahipleri olan bilim dünyasına hizmet etmek ve azami derecede katkıda bulunmak için çaba göstermek en kutsal amaçlardan birisidir. Bilim dünyasına katkıda bulunmanın yollarından birisi ilmi çalışmaları yayınlamak ve bilim dünyasının istifadesine sunmaktır. Bu yolda çeşitli vasıtalarından belki de en önemlisi akademik dergilerdir. İlmi çalışmaların bilim dünyasının istifadesine sunulması için bir vasıta olan kaliteli akademik dergiler içerisinde yer almak öncelikli amaçtır. Bu amaca ulaşmak için ilk aşama yayınların kaliteli olması için gayret göstermek ve akademide en ileri düzeydeki dergileri örnek alarak yayınların kalitesini artırmaktır. Bu yolda akademik çalışmaları hızlı bir şekilde bilim dünyasının istifadesine sunmak da amaçlardandır. Bunun en önemli sebebi içinde bulunulan çağda bilim dünyasının bir yarış içerisinde olması ve gelişen teknoloji ve hızla değişen sosyal ortam dolayısıyla fikirlerin, düşüncelerin ve bilimsel çalışmaların da hızla şekil değiştirmesi ve gecikme durumunda faydadan yoksun kalmasındandır. Bu amacı gerçekleştirirken kaliteden asla ödün verilmeyecektir.

Kaliteyi artırmaya çalışırken konuların dağılmaması için uzmanlık alanında ilerlemek ve daha sınırlı bir alanda çalışma yapmak gerekmektedir. İktisat, siyaset ve yönetim bilimleri birbirleri ile ilgili alanlar olduğundan dolayı derginin kapsamı iktisat, siyaset ve yönetim olarak belirlenmiştir. 

  • İktisat
  • Siyaset
  • Yönetim

JAVStudies dergisi disipliner ve interdisipliner şu bilim alanlarındaki özgün metinleri yayınlar; makro iktisat, mikro iktisat, iktisat tarihi, uluslararası iktisat, tarım ekonomisi, çevre ekonomisi, enerji ekonomisi, sağlık ekonomisi, turizm ekonomisi, uluslararası ticaret, maliye, bankacılık ve sigortacılık, işletme, muhasebe ve finans, organizasyon, pazarlama, yönetim bilişim sistemleri, kamu yönetimi, kent ve çevre politikaları, sosyal hizmet, uluslararası ilişkiler.

Yukarıdaki temel amaçlar doğrultusunda ana hedef uluslararası alanda bilinen bir dergi olmaktır. Bundan dolayı uluslararası düzeyde editör kurulu oluşturulmuştur. Yardımcı editörler ve üstün nitelikli editör kurulu ile birlikte uluslararası düzeyde kaliteli bir dergi olmak için koordineli çalışma yapılmaktadır.

Son olarak teknik özellikler, DOI, intihal kontrolleri, çift taraflı kör değerlendirme hakemlik sistemi, İngilizce arayüzünün ve İngilizce makale yönetim sisteminin mevcut olması ve diğer özelliklerle uluslararası düzeyde en önemli dergilerden birisi olmanın gereklilikleri titizlikle yerine getirilmektedir.