Editör Kurulu


Editör                                             

Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ, Makro İktisat, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan

                                                          

Eş Editörler

Doç. Dr. Abdullah AYDIN, Uluslararası İlişkiler, Mustafa Kemal Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜNDOĞMUŞ, Siyaset Bilimi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed MARUF, İstatistik, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi / Türkiye

                                                          

Editör Kurulu                                             

Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE, Finance, Wayne Eyalet Üniversitesi /ABD

Prof. Dr. Ramazan YANIK, İşletme, Atatürk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Yeter DEMIR USLU, Healthcare Management, İstanbul Medipol Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Bilal SOLAK, İşletme, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan

Doç. Dr. Güngör KARAKAŞ, Tarım Ekonomisi, Hitit Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA, Uluslararası İktisat, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Sedat ÇELİK, Turizm, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Jennifer Ward-Batts, İktisat Politikası, Pomona College in Claremont / ABD

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ, Siyaset Bilimi, Aksaray Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sami KALAYCI, Sosyal Hizmet, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sema YAŞAR, İktisat Tarihi, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

                                                          

Bilimsel Danışma Kurulu                                                       

Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ, İktisat Tarihi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Adem ESEN, Makroekonomi, İstanbul Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Adnan ÇELIK, Yönetim & Organizasyon, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ahmet AY, Makroekonomi, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ali ŞAHİN, Siyaset Bilimi, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Arzdar KİRACI, İktisat Teorisi, Siirt Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, İktisat Politikası, Dicle Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Baki YILMAZ, İşletme ve Maliye, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Bedrettin KESGİN, Sosyal Hizmet, Yalova Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Uluslararası İlişkiler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Chunxing FAN, Yönetim & Organizasyon, Tennessee Eyalet Üniversitesi / ABD

Prof. Dr. Dharm BHAWUK, Yönetim ve Endüstri, Hawaii Üniversitesi / ABD

Prof. Dr. Doğan UYSAL, İktisat Teorisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Erkan Turan DEMİREL, Yönetim & Organizasyon, Fırat Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Eugene KOUASSI, İktisat, Ekonometri, Western Cape Üniversitesi/ Güney Afrika

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN, Kamu Maliyesi, Milli Savunma Üniversitesi / Türkiye

Prpf. Dr. Gökhan TUNCEL, Siyaset Bilimi, İnönü Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Hacer TUĞBA EROĞLU, Kamu Yönetimi, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Hayriye ATIK, İktisadi Kalkınma, Kayseri Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Hilmi Bahadır AKIN, İşletme Yönetimi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Hülya Eski UGUZ, Siyaset Bilimi, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, Bilgi Ekonomisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Kemal YILDIRIM, Makroekonomi, Anadolu Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Kenan PEKER, Zirai İktisat, Fırat Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Yönetim & Organizasyon, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mahmut HakkI AKIN, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMIR, Yönetim & Organizasyon, Kırıkkale Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mamadou Abdoulaye KONTE, İktisat, Ekonometri, Gaston Berger Üniversitesi / Senegal

Prof. Dr. Mehmet MUCUK, Makroekonomi, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN, Endüstri ve Üretim, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Metin AKSOY, Uluslararası İlişkiler, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mieczyslaw W. SOCHA, İktisat, Varşova Üniversitesi / Polonya

Prof. Dr. Murat CEMREK, Siyaset Bilimi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Murat ÇETINKAYA, Makroekonomi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Erkan UYUMEZ, İktisat, Kamu Maliyesi, Anadolu Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Necmi UYANIK, Siyasal Tarih, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Önder KUTLU, Siyaset Bilimi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Orhan ELMACI, İşletme Yönetimi, Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Osman OKKA, Muhasebe ve Maliye, Karatay Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Rahmi YAMAK, Ekonometri, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR, Kamu Maliyesi, Celal Bayar Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Şaban Halis ÇALIŞ, Uluslararası İlişkiler, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Sayım YORĞUN, Çalışma Ekonomisi, İstanbul Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Selami SEZGİN, İktisat Politikası, Osmangazi Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Serdar ALTINOK, Makroekonomi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, Yönetim & Organizasyon, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Vaidas LUKOSIUS, Pazarlama, Tennessee Eyalet Üniversitesi / ABD

Prof. Dr. Volkan ALPTEKİN, Makroekonomi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Yu-Feng LEE, Uluslararası İktisat, New Mexico Eyalet Üniversitesi / ABD

Prof. Dr. Yunus CERAN, Muhasebe ve Maliye, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Makroekonomi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR, İktisat Politikası, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Aykut EKİYOR, Sağlık Yönetimi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Betül ALTAY TOPÇU, Uluslararası Ticaret, Erciyes Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. D. Mehmet BICKES, İşletme Yönetimi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Ender GÜLER, Gayri Menkul Gelişimi, Gazi Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ, Siyaset Bilimi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Esra Banu SİPAHİ, Siyaset Bilimi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Halil İbrahim AYDIN, Makroekonomi, Batman Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Hüseyin ÇETIN, Muhasebe ve Maliye, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. İbrahim HÜSEYNİ, Makroekonomi, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ, Siyaset Bilimi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Dr. Katia Z. MIHAILOVA, İktisat Sosyolojisi, Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi / Bulgaristan

Doç. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI, Yönetim Bilişim Sistemleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Melike ATAY POLAT, İktisat Teorisi, Mardin Artuklu Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Muhammet DUŞUKCAN, İşletme Yönetimi, Fırat Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU, Yönetim Bilişim Sistemleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Savaş ERDOĞAN, İktisat Teorisi, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU, Üretim Yönetimi, Aksaray Üniversitesi / Türkiye

Dr. Dragana RADICIC, Uluslararası Ticaret, Lincoln Üniversitesi / Birleşik Krallık

Dr. Hikmet S. GEZİCİ, Siyaset Bilimi, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

Dr. Kemalettin ERYEŞİL, İşletme Yönetimi, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

Dr. Şahin ÇETİNKAYA, İktisat Politikası, Uşak Üniversitesi / Türkiye

                                                                                                                      

Editör Sekretaryası

Ammar SEVGİLİ, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

Erol KILIÇLI, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

İrfan ERSİN, İstanbul Medipol Üniversitesi / Türkiye

Kadir ÖZDEMİR, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

              

Yabancı Dil Editörleri

Can VERBERİ, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

Mehmet Nurullah IŞIK, University of District of Columbia / ABD

Yusuf KÜÇÜK, Şırnak Üniversitesi / Türkiye

 

Dergi ile ilgili soru veya düşünceleriniz için: Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ
Eposta: javstudies@gmail.com
Tel: +996 990 766016