Yayın İlkeleri ve Yazar Yönergesi


Sayılar

 1. Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) Dergisi uluslararası hakemli, alan indeksli bir e-dergi olup, yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlar. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

Bilimsel kapsam

 1. JAVStudies dergisi, ekonomi, siyaset ve yönetim ana başlığı altında, disipliner ve interdisipliner şu bilim alanlarındaki özgün metinleri yayınlar: iktisat tarihi, makro iktisat, mikro iktisat, uluslararası iktisat, tarım ekonomisi, çevre ekonomisi, enerji ekonomisi, sağlık ekonomisi, turizm ekonomisi, uluslararası ticaret, maliye, bankacılık ve sigortacılık, muhasebe ve finans, organizasyon, pazarlama, turizm işletmeciliği, sağlık yönetimi, yönetim ve strateji, vergi hukuku, ticaret hukuku, siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, kent ve çevre politikaları, sosyal hizmet, sosyal politika, uluslararası ilişkiler.
 2. Temel bilimsel alanı ekonomi, siyaset ve yönetim olmak üzere interdisipliner çalışmalar teşvik edilmektedir.
 3. Amaç ve kapsam ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Yayın dili

 1. JAVStudies Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Yayın Etiği

 1. JAVStudies Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.
 2. Sunulduğu yer, toplantı, tarihin kaydedilmesi ve başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale olarak yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel olan herhangi bir problemin sorumluluğu yazara aittir.
 3. Yayın Etiği hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Açık Erişim

 1. Bu dergi, yayınladığı materyallere anında ücretsiz açık erişim sağlar.
 2. Açık erişim ifadesi, “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır.
 3. Açık erişimle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Telif

 1. Yazarlar telif hakkını Journal of Academic Value Studies’e (JAVStudies) devretmektedirler. Ancak makale ve materyallerini JAVStudies’te yayınlanmış formatıyla herhangi bir ortamda kopyalayabilir, paylaşabilir ve dağıtabilirler. Bunula birlikte yayınlanmış makaleler başka bir çalışmayla birleştirilerek, değiştirilerek veya üzerine ekleme yapılarak dağıtılamaz, yeni üretilmiş bir makale gibi yayınlanamaz ve ticari amaçla kullanılamaz.
 2. JAVStudies Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Telif Hakları bilgilerini görmek için lütfen tıklayınız.

Makale Gönderim Ücreti

 1. JAVStudies, internet üzerinden ücretsiz yayın yapan açık erişim (Open Access) bir dergidir. Dergide yayınlanan makaleler satılmamakta ve dergiye ücretli abonelik bulunmamaktadır. Bundan dolayı makale yüklendikten sonra kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale gönderim ücreti talep edilmektedir. Makale gönderim ücretinin ilgili hesaba "Yazar Adı Soyadı-JAVStudies makale gönderim ücreti" açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ücretle ilgili hesap no ve diğer bilgiler, makale yüklendikten sonra sorumlu yazara gönderilmektedir. Makale gönderim ücreti 1.500 TL olup, sorumlu yazarı öğrenci olan veya Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile orta alt veya daha az gelirli ülkelerden başvuru yapanlar için bu ücret 1.000 TL’dir. Makalenin kabulüne bağlı olarak veya makale basımı sürecinde yazarlardan ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. Reddedilen makalelere ücret iadesi yapılmamaktadır ancak makalesi reddedilen yazarlar için bir yıl içerisinde ücretsiz bir makale başvurusu hakkı tanınmaktadır.

Yazım Kuralları

 1. Makalelerin yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlendikten sonra web sitesine yüklenmesi gerekmektedir.
 2. Ön değerlendirmede yazım kurallarına uygun olmadığı belirlenen makalelerin yeniden yüklenmesi istenecektir.
 3. Anadil dışında yazılmış özet ve metinler için mutlaka son kontrol yaptırılmalıdır.
 4. Yazım kurallarını görmek için lütfen tıklayınız.

Makale Yükleme

 1. JAVStudies Dergisi’ne yayınlanması için makale göndermek isteyenlerin, çalışmalarını javstudies.com adresine üye olarak buradan göndermeleri gerekir. 
 2. Herhangi bir makalenin JAVStudies Dergisi’nin sistemine eklenmesi, makalenin yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve değerlendirilme süreci başlar.
 3. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler web ortamında gerçekleşir.
 4. Kayıt ve yükleme süreci yönergesini görmek için lütfen tıklayınız.

Ön Değerlendirme

 1. JAVStudies Dergisi’nin sistemine yüklenen makaleler hakem sürecinden önce baş editör veya alan editörleri tarafından yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, makale, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.
 2. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

Hakem Ataması

 1. Yayın ilkeleri, yazım kuralları, kapsam ve etik açısından değerlendirilmeye uygun bulunan makaleler için alanda uzman olan en az iki hakem ataması yapılır. Hakemler derginin veritabanındaki yüzlerce hakem arasından seçilir.
 2. Yazar, çalışma alanıyla ilgili bir veya birden fazla hakem tekliflerinde bulunabilir. JAVStudies editörleri tarafından uygun görüldüğü takdirde ve etik ilkeler doğrultusunda bu hakem veya hakemler makaleyi değerlendirmek için atanır. Ancak teklif edilen hakemlerin JAVStudies’e üye kaydı yapmış olmaları ve üye kaydı yaparken mutlaka hakem seçeneğini seçmiş olmaları gerekmektedir.
 3. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen makale için ya yeni bir hakem ataması yapılır yada ek süre verilir.

Çift Taraflı Kör Hakemlik Politikası

 1. Dergimiz "çift taraflı kör hakemlik" politikasını uygulamaktadır.
 2. Çift taraflı kör hakemlik politikasına göre hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur
 3. Makalelerin ilk yüklemesinde yazar tarafından isimsiz olarak yüklenmesi istenir.
 4. Yazar hakem teklifinde bulunmuş ve editör tarafından kabul edilmiş olsa bile hakem tekliflerinin kabul edilip edilmediği ve hangi hakemin atandığı bilgisi yazara verilmez.
 5. Hakem değerlendirmesi, bir akademik derginin kalitesi bakımından önlemidir. Bu süreçte, ilgili alanlardaki uzmanlar bilimsel çalışmaları, yazımı, teknik içeriğinin doğruluğu, belgeleri ve bilim alanına etkisi ve önemi dahil olmak üzere birçok açıdan analiz ederler. Hakemlerin görüşleri, incelenen makalenin kalitesini artırmaya yardımcı olmaktadır. 
 6. Hakem değerlendirmesi dört seçeneğe göre yapılır. a)Kabul b)Büyük düzeltme c)Küçük düzeltme d)Ret
 7. Hakem değerlendirmesinden iki kabul alan çalışma yayınlanır.
 8. Bir kabul bir ret alan makale, üçüncü bir hakeme gönderilir ve makalenin yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporuna göre belirlenir.
 9. İki hakem değerlendirmesinden ret alan makale yayınlanmaz.
 10. Hakemler iki şekilde düzeltme verebilir. Birincisi büyük düzeltmedir ve yazar tarafından düzeltme yapıldıktan sonra hakem çalışmayı tekrar değerlendirir. İkincisi küçük düzeltmedir ve küçük düzeltme neticesinde makale doğrudan yayına kabul edilir.

İtiraz Süreci

 1. Yazarlar, ikna edici gerekçeklerle hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi editörlüğü tarafından değerlendirilir ve uygun görüldüğü takdirde başka bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

Yayınlama

 1. Dergi editörleri, hakem değerlendirmelerini titizlikle takip eder.
 2. Editör kurulu, hakem değerlendirmelerine uygun olarak bir makalenin yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alır.

Süreç Takibi

 1. Yazarlar, JAVStudies Dergisine yüklenen çalışmaların sürecini üyelik hesaplarından takip edebilirler.