Yayın Etiği


Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

HAKEMLERİN SORUMLULUĞU
Hakemler, makale incelemesinde gizliliğe saygı göstermelidir. Bir makale yayınlanmadan önce hakem makalenin içeriğini diğer araştırmacılarla paylaşmamalı ve tartışmamalıdır. İnceleme altındaki bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı onayı olmadan bir hakem tarafından alıntı yapılmamalı veya kaynak gösterilmemelidir. Makale değerlendirmesinde elde edilen bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. 
Makaleler, hakemin alandaki uzmanlığı göre objektif olarak gözden geçirilmelidir. Bir makalenin kendi alanındaki araştırmalara katkısının önemi, bir argümanın dile getirilmesinin kalitesi ve sunulan kanıtların gücü, bir makalenin incelenmesinde önemli faktörlerdir. Makale incelemesinde kanıt içermeyen kişisel görüşlere yer verilmemelidir. Hakem, gözden geçirilmek üzere bir makaleyi aldıktan sonra, o makaleye dâhil olduğunu fark ederse, makalenin yazarını tanır veya herhangi bir nedenle makalenin objektif bir incelemesini yapamayacağına kanaat getirirse bunu editöre bildirmeli ve hakemliği reddetmelidir. Hakemler; her ne kadar çift taraflı kör hakemlik sistemi olsa da fark etmesi durumunda yazarlar, şirketler veya makaleyi destekleyici kurumların herhangi biriyle rekabet, işbirliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar sebebiyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının var olduğu çalışmaları değerlendirmemelidir. Hakem, söz konusu makale ile diğer yayınlanmış makaleler arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme görmesi durumunda editörü bilgilendirmelidir.

EDİTÖRÜN SORUMLULUĞU
Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaları değerlendirme için alanlarında uzman en az iki hakeme gönderir. Sorumlu editör ve en az iki hakem tarafından incelenmek suretiyle çift taraflı kör değerlendirme (double-blind peer review) hakemlik sistemi uygulanır. Editörler, inceleme süreci boyunca yazar(lar)ın ve hakemlerin kimliğini korurlar. Editörler kendi çalışmalarında, gönderilen bir makaledeki yayınlanmamış materyalleri yazarın açık yazılı onayı olmadan alıntı yapmamalı veya kaynak göstermemelidir. Değerlendirmede elde edilen bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır.
Yayına ilişkin kararlar gönderilen makalenin incelenmesi ve hakem değerlendirmesinden sonra JAVStudies Editör Kurulu tarafından objektif olarak alınır. Bir makalenin yayınlama kararında kritik faktörler, alanındaki mevcut araştırmaya katkısının önemi, tartışmanın dile getirilmesinin kalitesi ve sunulan kanıtların gücüdür.
Hakemler tarafından reddedilen bir makale, yayınlanmak üzere yeniden değerlendirilmez.
Editörlerin JAVStudies'de makale yayınlamalarına veya birlikte yayınlamalarına izin verilmez. Editörler, bir makalenin yayınlanmasında herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel menfaatleri olduğunda kendilerini inceleme sürecinden geri çekmeleri gerekir.

YAZARLARIN GÖREVLERİ
JAVStudies’de yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin yazarın kendi özgün çalışması olması, aynı anda başka bir yerde incelenmemesi ve daha önce herhangi bir dilde yayınlanmamış olması gerekir. İntihal ve/veya daha önce yayınlanmış yanını kontrol etmek için intihal.net yazılımı kullanılır ve büyük oranda başka kaynaklardan kopyalanmış metin içeren makaleler reddedilir.
Makalelerde yer alan yazarların adları, makaleye önemli katkılarda bulunan kişilerle sınırlandırılmalıdır. Makale yazarının saygınlığı, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından belirtilen koşulların üçünü de karşılamalıdır: 1) Verilerin yorumlanmasına veya analizine önemli katkılar yapmak; 2) Önemli entelektüel içerik için bir makaleyi eleştirel olarak gözden geçirmek ve 3) yayınlanacak makaleye nihai onayının verilmesidir.
Araştırma makalelerinin yazarları, çalışmalarının önemini doğru bir şekilde açıklamalıdır. Temel veriler makalede doğru bir şekilde yer almalıdır; olmayan bir veriyi eklemek veya istenmeyen sonuçların kaldırılması/görmezden gelinmesi kabul edilemez. Sonuçlar, kişisel görüşlere değil, makalede sunulan kanıtlara dayanmalıdır.
Bir makale gönderildikten sonra önemli hatalar / yanlışlıklar ortaya çıkarsa, yazar, editörle iletişime geçip uygun düzeltmelerin zamanında yapılabilmesini sağlamalıdır. 
Bir makale daha önce yayınlanmış eserlere atıf yapıyorsa daha önce başka bir yerde yayınlanan fikirleri veya sonuçları kendi sözleriyle yorumlamalı ve bu eserleri makalenin referans bölümünde göstermelidir. Referans vermeden başka araştırmacıların fikirlerini kullanmak intihale girer.  
İnsan Davranışı, Gelişim ve Toplum (HBDS), insan denekleri kullanan deneylerin uluslararası standartlara ve araştırma protokollerine uygun olarak yapılmasını ve bunların bir etik kuruldan onay almasını istemektedir. Onay ve onaylayan kuruluşun adı belirtilmelidir.