Yazım Kuralları


 1. Kağıt Boyutu, A4 (21cm-29,7cm / 8,27in-11,69in) ve dikey olmalıdır.
 2. Kenar Boşlukları: Dar (bütün kenarlar: 1,27 cm)
 3. Yazı Tipi: Calibri Light
 4. Yazı Boyutu: Ana başlık 16, alt başlıklar 11, metin 11, tablo içerikleri, özetler ve dipnot 10
 5. Yazı paragraf aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk (tablo içeriklerinde önce ve sonra 0 nk, satır aralığı tek, tablo ve şekil sonrası paragraf önce ve sonra 6 nk)
 6. Satır Aralığı: Tek

Özet/Abstract

 1. Özet(ler) en az 100 en fazla 200 sözcükten oluşmalıdır.
 2. Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 10 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimelerde (ve, ile vb.) bağlaçlar kullanılmamalıdır.
 3. Türkçe makalelerde İngilizce başlık (title), İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) zorunludur.
 4. İngilizce makalelerde Türkçe başlık, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler zorunlu değildir.

Şekil ve Tablolar

 1. Tablo/şekil başına ve sonuna boş satır bırakılmamalıdır.
 2. Başlıklar ve tablo/şekil başlıkları dışında kalın punto kullanılmamalıdır.
 3. Tablo ve şekil başlıkları üstte olmalıdır.
 4. Tablo ve şekillerde mümkünse gri tonları kullanılmalı, renkli tablo ve şekiller mecbur kalmadıkça kullanılmamalıdır.
 5. Bütün tablolarda mümkün oldukça aynı tasarım ve gri renk tonları kullanılmalıdır.
 6. Mümkünse bütün tablo ve şekiller yazar tarafından hazırlanmalı, başka bir kaynaktan kopyala yapıştır şeklinde olmamalıdır.
 7. Tablo içeriğinde paragraf, ilk satır girintisi veya satır boşlukları olmamalıdır.
 8. Şekil ve tablolar sola yaslı olmalı, tablolar mümkün oldukça sayfanın iki yanına yaslanmalıdır.

Diğer

 1. Yazarlar, üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası eklememelidir. Şablon kullanılmış ise işlem yapmamalıdırlar.
 2. Başlık üstüne boş satır bırakılabilir ancak başlık altına boş satır bırakılmamalıdır.
 3. Başlıklar ve tablo/şekil başlıkları dışında kalın punto kullanılmamalıdır. Tablo ve şekil başlıkları üstte olmalıdır.
 4. Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipi (font) kullanılmak zorunda ise, font dosyası da gönderilmelidir.
 5. Metinde köprü (bağlantı/link) kullanılmamalıdır.

Kaynakça ve Atıf

 1. Atıflar ve kaynakça için APA formatı kullanılmalıdır.
 2. Kaynakça, yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve tek parça halinde olmalıdır.
 3. Makalede atıf yapılmayan çalışmalara kesinlikle kaynakçada yer verilmemesi gerekmektedir.
 4. Atıf yapılan bir çalışma kesinlikle kaynakçada yer almalıdır.
 5. Doi bilgisi bulunan kaynaklara mutlaka bu bilgi eklenmelidir.

Kaynakça ve Atıf Örnekleri

Tek Yazarlı Kitap

Sugözü, İ.H. (2010). Kayıt dışı ekonomi ve Türkiye. Ankara: Nobel Yayınevi.

 

İki Yazarlı Kitap

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics. Boston, Mass: McGraw-Hill.

Sugözü, İ.H. & Yaşar S. (2022). Devlet borçları. Ankara: Nobel Yayınevi.

 

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitap

Grosh, M., Ninno, C., Tesliuc, E., & Ouerghi, A. (2008). For protection and promotion: The design and implementation of effective safety nets. Washington DC, NW: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.

 

Çeviri Kitabı

Ayub M. (2017). İslami finansı anlamak (Çev.Ed.:Suna Akten Çürük, Raif Parlakkaya), İstanbul: İktisat Yayınları.

Rowley, J. (1996). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinal yayın tarihi, 1992)

 

Editörlü Kitap

Sugözü, İ. H. (2018). Türkiye'nin tarım politikaları. ed. I. Arpacı, Türkiye'de devlet politikaları, Ankara: Nobel Yayınevi (p. 283-319).

 

Yazarı Belirtilmemiş Kitap

DPT. (2001). Gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadele. Ankara: DPT Publications.

The Australian Oxford dictionary (3rd ed.). (1999). Melbourne: Oxford University Press.

 

Tek Yazarlı Makale

Sugözü, İ. H. (2017). İslam Ekonomisi ve Adil Ekonomik Düzen. Journal of Turkish Studies, 12(8), 185-210. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11651

 

İki Yazarlı Makale

Sugözü, İ.H. & Yaşar S. (2023). Which hypothesis is valid for OECD countries in the context of the relationship between energy consumption and economic growth? A panel data analysis., Ekonomika regiona / Economy of regions, 19(2), 560-574. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-2-20.

 

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makale

Sugozu, I.H., Yasar, S., & Verberi, C. (2023). The relationship between long-term portfolio investments and growth in the context of asset characteristics and development level, Borsa Istanbul Review, 23(1), 34-43, https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.09.004.

 

Veri Setleri

OECD (2020). Income inequality (indicator). doi: 10.1787/459aa7f1-en

World Bank (2020). Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) (indicator). https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS

 

Tez

Çelik, S. (1999). Üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi ve Türkiye’de durum. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.

Verberi, C. (2019). The effects of individual retirement system over savings and capital markets in Turkey (Thesis No. 574461) [Master thesis, Istanbul University]. Council of Higher Education Thesis Center. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmYf7gGLboB_qFGD-sjtWKilFQ-uWY4I91q8lN3vkYDI3

 

Patent

Sugözü, İ.H. (2014). Çevrimiçi haber ağı. Türk Patent Enstitüsü Patent No. TR201006041B.

 

Sempozyum / Kongre

Gül, H., Maksüdünov, A., & Beyşenova, A. (2021). Küresel inovasyon endeksine göre orta Asya Türk cumhuriyetlerinin mevcut durumu. Sugözü, İ.H. & Bayrak, M. (ed.), 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, Bishkek, Kyrgyzstan, 1-10.

 

Gazete Yazısı

Schultz, S. (2005, 28 Aralık). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, ss. 1,2.

 

Kurumsal veya Yazarı Olmayan İnternet Kaynakları

OECD. (2001). Decoupling: a Conceptual Overview. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Erişim Tarihi:09.01.2018, http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/25481500.pdf

İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. (2017). Yazar rehberi. Erişim adresi https://journal.ihu.edu.tr/index.php/ihu1/about/submissions

TCMB. (2021). Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu 2021-IIIün tanıtımına ilişkin bilgilendirme toplantısında yaptığı sunum (Ankara). Erişim Tarihi: 10.08.2021, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d272aadc-c685-47b5-84f7-c49b12b5646a/SunumB29_07_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d272aadc-c685-47b5-84f7-c49b12b5646a-nIbVIU5

 

Atıf Örnekleri

(Gujarati, 2009: 365)

(Gujarati & Porter, 2009: 144-5)

(Ay et al., 2019: 45; Verberi, 2020: 162-4; Atar, 2015: 30)

(javscongress.com, 20.08.2021)

(OECD, 2020)

 

 

 

Düzenlenme Tarihi: Ocak 2024