Yazım ve Yayın İlkeleri


GENEL İLKELER
1. Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) Dergisi uluslararası hakemli, alan endeksli e-dergi olup, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.
2. JAVStudies Dergisi, iktisadi ve idari bilimler alanına giren iktisat, işletme, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, yerel yönetimler, kentleşme, sosyal hizmet, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri, turizm, dış ticaret, tarım ekonomisi, endüstri mühendisliği, mühendislik ekonomisi, sağlık yönetimi, lojistik yönetimi alanlarında yapılmış çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Yalnızca özgün bilimsel makalelere ilişkin metinler yayınlanır. 
3. JAVStudies Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir. Ancak sunulduğu yer, toplantı, tarihin kaydedilmesi ve başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir. Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirimi için lütfen tıklayınız.
4. Bu dergi içeriğine anında açık erişim sağlar. Açık erişim, “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır. Açık erişimle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
5. JAVStudies Dergisi’ne yayınlanması için makale göndermek isteyenlerin, çalışmalarını www.javstudies.com adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir. Üyelik kaydı ve makale yükleme yönergesini görmek için lütfen tıklayınız.
6. Herhangi bir yazının JAVStudies Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.
7. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.
8. Yayınlanması için JAVStudies Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. JAVStudies Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir. 
9. JAVStudies Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Telif Hakları bilgilerini görmek için lütfen tıklayınız.
10. JAVStudies Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
11. JAVStudies Dergisi’nin sistemine yüklenen makaleler hakem sürecinden önce baş editör veya alan editörleri tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, makale, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. 
12. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.
13. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem ataması yapılır. Yazar, çalışma alanıyla ilgili en az biri doçent veya profesör olmak üzere hakem tekliflerinde bulunabilir. JAVStudies editörleri tarafından uygun görüldüğü takdirde bu hakemler makaleyi değerlendirmek için atanır. Ancak teklif edilen hakemlerin JAVStudies Makale Takip Sistemi bölümünden üye kaydı yapmış olmaları ve üye kaydı yaparken mutlaka hakem seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. Hakem teklifinde bulunulmayan çalışmalar için editör tarafından hakem ataması yapılacaktır.
14. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. Kör hakemlik sistemi geçerlidir.
15. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 20 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem ataması yapılır.
16. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. İki olumsuz rapor alan makale yayınlanmamak üzere reddedilir.
17. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi tekrar hakem değerlendirmesinden geçmek üzere yazar tarafından yeniden sisteme yüklenir. Bu durumda hakem bir hafta içerisinde tekrar değerlendirecek ve makaleyi raporlayacaktır.
18. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.
19. JAVStudies Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.
20. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından hakem raporlarına göre bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınır.

Makale Gönderim Ücreti
21. JAVStudies, internet üzerinden ücretsiz yayın yapan açık erişim (Open Access) bir dergidir. Dergide yayınlanan makaleler satılmamakta ve dergiye ücretli abonelik bulunmamaktadır. Dergide yayınlanacak yazıların dizgisi, intihal raporu, web sitesinin alt yapısı, uluslararası indekslere tanıtımı, DOI numarasının satın alınması vb. işlemler Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.'ne yaptırılmaktadır. Bundan dolayı makale yüklendikten sonra kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale gönderim ücreti talep edilmektedir. İlgili hesaba "Yazar Adı Soyadı-JAVStudies makale gönderim ücreti" açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ücretle ilgili hesap no ve diğer bilgiler, makalenizi yükledikten sonra tarafınıza gönderilecektir. Makale gönderim ücreti 660 TL olup, sorumlu yazarı öğrenci olan makaleler için bu ücret 330 TL’dir. Ücretler 31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir. Makalenin kabulüne bağlı olarak veya makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Reddedilen makalelere ücret iadesi yapılmamaktadır ancak makalesi reddedilen yazarlar için bir yıl içerisinde ücretsiz bir makale başvurusu hakkı olacaktır.

YAZIM İLKELERİ
22. Yayınlanması amacıyla JAVStudies Dergisi'ne gönderilmiş olan Türkçe özgün makalelerin başında en az 150, en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe özet, İngilizce abstract ve en az 3, en fazla 5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce keywords ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Ayrıca JEL Kodlarının da eklenmesi gerekmektedir. JEL Kodları için lütfen tıklayınız. Türkçe ve İngilizce başlık ve özet birbirinden farklı anlam ve muhtevaya sahip olmamalıdır. Türkçe dili ile yazılmış olan makalelere, yurtdışından da atıf alabilmesi için İngilizce özetten ayrı olarak en az 750 kelimeden oluşan structured abstract (yapılandırılmış özet) eklenmesi tavsiye edilmektedir. İngilizce makalelerde Türkçe özet, anahtar kelimeler ve başlık isteğe bağlıdır.
23. Makalelerde yapılan atıflar için yazarların tercihine uygun olarak ve elbette metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilerek öncelikle APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.
24. Metnin sonunda kaynakça başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır. Makalede atıf yapılmayan çalışmalara kaynakçada yer verilmemesi gerekmektedir.
25. Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmemesine dikkat edilmelidir.
26. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişkili olan farklılıklar dışında Türk Dil Kurumu'nun yazım ve imla kılavuzu esas alınır.
27. Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.
28. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:
             Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)
             Üst Kenar Boşluk:  1,5 cm
             Alt Kenar Boşluk:   2 cm
             Sol Kenar Boşluk:  2 cm
             Sağ Kenar Boşluk: 2 cm
             Yazı Tipi: Cambria
             Yazı Boyutu: Başlıkta 14, metinde 11, özetlerde 9 ve dipnotlarda 8 punto
             Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk, Özetlerde: Önce 0 nk – sonra 0 nk
             Satır Aralığı: Tek
29. JAVStudies Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.
 
ÖRNEK YAZIMLAR
 
KİTAPLAR
Tek Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı. Yayım Yeri, Şehir.
Sugözü, İ.H. (2010). Devlet Borçları IMF- Dünya Bankası ve Türkiye. Nobel Yayınevi, Ankara.
İki Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı. Yayım Yeri, Şehir.
Sugözü, İ.H. & Demir S. (2011). İnternet Teknolojisi ve Elektronik Ticaret. Nobel Yayınevi, Ankara
Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.
Beck, C.A.J.; Sales, B.D., Walter, M.D. & Heynes, A.P. (2002). Managing Diversity in the Classroom, New Age Printing, Washington DC.
Çeviri Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev. / Haz. / Çev.Ed.), Yayım Yeri, Şehir.
Muhammad A. (2017). İslami Finansı Anlamak (Çev.Ed.:Suna Akten Çürük, Raif Parlakkaya), İktisat Yayınları, İstanbul
Editörlü Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). “Bölüm Adı” (Ed. Editörün Adı Soyadı), Kitabın Adı, ss.Sayfa Aralığı, Yayım Yeri, Şehir.
Karluk, S.R. (2005). “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?” (Ed. Oğuz Kaymakçı ), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ss. 263-287, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Yazarı Belirtilmemiş Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Eser Sahibi (Kurum vs.). (Yayım Yılı). Eserin Adı. Yayım Yeri, (mevcutsa)Şehir.
DPT. (2001). Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele. DPT Publications, Ankara.
 
MAKALELER
Tek Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). Makalenin Adı, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt(Sayı):Sayfa Aralığı.
Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. Journal of Political Economy, 85(3):451-472
İki Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). Makalenin Adı. Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı), Sayfa Aralığı.
Sugözü, İ. H., & Hüseyni, İ. (2017). Tarımsal Destekleme Politikaları ve Kırdan Kente Göç Üzerindeki Etkisi: 1986-2015 Dönemi Türkiye Örneği. Turkish Studies, 12(31), 379-396.
Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı):Sayfa Aralığı.
Sands, S.; Oppewal, H. & Beverland, M. (2009). ‘’The Effects of In-store Themed Events on Consumer Store Choice Decisions’’, Journal of Retailing and Consumer Services, 16: 386-395.
 
TEZ & PROJELER
Tez veya Projelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Tez Adı”, Tez türü, Üniversite/Enstitü, Şehir.
Sugözü, İ.H. (2002). “Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemede Vergi Politikaları: 1980-2004 Türkiye Örneği”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 
SEMPOZYUM / KONFERANS / BİLDİRİ
Sempozyum/Konferans/Bildirin Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, (Editör. Adı Soyadı), Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Sayfa Aralığı, Şehir.
Öztürk, B. (2016). ‘’Dini Eğilimlerin Tüketici Tercihlerine Etkisi: İngiltere’de Gıda Seçimleri Örneği’’ Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 27-30 Ekim 2016, İKSAD, 859-869, Antalya.
 
DİĞER YAYINLAR
Gazete Yazılarının Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). Yazının Başlığı. Gazetenin Adı:gün.ay.yıl.
Sugözü, İ. H. (2016). Faizler Düşer mi?. Milli Gazete:16.04.2016.
Kurumsal WEB Sayfasının Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı, Web Adresi
TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, www.tcmb.gov.tr
İnternet Kaynakları
Kurum Adı Kısaltması. (Tarih). (varsa)Web Site Başlığı. Yayının Başlığı. Erişim Tarihi, URL Adresi
OECD. (2001). Decoupling: a Conceptual Overview. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Erişim Tarihi:09.01.2018, http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/25481500.pdf