Küreselleşme Çağında Milliyetçilik ve Ulus-Devlet

Author :  

Year-Number: 2016-4
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 145-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada amaçlanan, ulus kavramının unsurlarını, süreçlerini ve oluşturulma modellerini açığa çıkarmayı bu yolla milliyetçiliğin doğasını, dünyanın giderek daha fazla birleştiği ve etnik gruplarla uluslar arasında engellerin azaldığı ulus-devletle ilgili küreselleşme çağındaki gelişmeleri analiz ederek küreselleşme şartlarında da önemini koruyacağı anlaşılan milliyetçi ideolojinin ve ulus-devletin temel prensiplerini ortaya koyabilmektir.

Keywords

Abstract

In this study, it has been intended to reveal the concept elements, processes and created models of nation. Thus, it has been able to demonstrate basic principles of nation-state and nationalist ideology that will also apparently retain its importance on globalization conditions,.by analyzing the nature of nationalism, decreased barriers between the ethnic groups with nations, more increasingly concentrated of the world, and developments dealing with nation-state in the age of globalization.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics