Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Gelişiminde Proaktif Hareket Tarzı İçin Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye İllerinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerin İhtiyaç ve Beklenti Envanterleri ve Yol Haritasının Çizilmesine Yönelik Alan Araştırması

Author :  

Year-Number: 2016-6
Language : null
Konu : İşletme bölümü
Number of pages: 56-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversite-sanayi işbirliği dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de hedeflenen temel amaçlardan biridir. Bu yolla bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamak hedeflenmektedir. Ancak üniversitelerde özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde bilimsel tez ve projeler hazırlanmasına rağmen, işletmelerin süreç, yöntem ve işleyişlerine katkı sağlayıcı araştırmalar yapılmadığından, maalesef elde edilen veriler sanayiye aktarılamamaktadır. Üniversite sanayi işbirliğinin gerçekçi çözüm üretebilmesi ve proaktif hareket tarzı ile hareket edilebilmesi için, öncelikle firmaların ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi ve buna yönelik çalışma yapılması gerekmektedir. İşletmelerin ulusal ve uluslararası arenada rekabet ederken ne tür sıkıntılarla karşılaştıklarının tespiti ve bunlara yönelik çalışma yapılması gerekmektedir. Sanayi kuruluşları üniversitelerden, kendi üretim süreçlerine, yönetim modellerine, pazarlama ve satış imkanlarına, örgütsel iklime, karlılık ve verimlilik unsurlarına vb. konularda katkıda bulanacak çalışmaların yapılmasını, üniversitedeki yararlanılabilecek imkanların kendilerine sunulmasını ve sürekli hale gelebilecek bir işbirliği içerisinde olunmasını beklemektedir. Çalışmamızın ana hedefi de bu doğrultuda sanayi kuruluşlarının beklentilerinin tespitine yönelik bir envanter çıkartarak, üniversite imkanları ile eşleştirme yaparak bir yol haritası ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren işletmelerin beklentilerine yönelik anket uygulaması yapılarak, elde edilecek verilerin raporlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara işbirliğinin sağlanmasına destek amacıyla sunulması çalışmamızın basamaklarını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The cooperation between the university and industry is one of the major aims of our country as all others in the world. Actions taken in this area, aim to boost regional and national development. Although, many dissertations on both MBA and PHD level are being suggested in the universities, as research on promoting the processes, methodology and operations of enterprises are scarce, the obtained data cannot be transferred to the industry. In order to develop realistic solutions for university-industry cooperation, and also act proactively, there is initially need for detection of the needs and expectations of firms and also research to promote the relationship. There is also need for the impediments of the firms in competing in both domestic and international arena and there is also need for further research in this context. Industrial institutions expect the universities to make contributions to their processes, management models, marketing opportunities, organizational climate, profitability and productivity issues and also new means of services provided for them to make use of the knowledge created in the universities while constructing sustainable ways of communication. The main aim of our project is to develop an inventory for detecting the needs of the industry and match them with the opportunities provided by universities and lastly develop a roadmap by using the obtained data. With in this context, the phases of our research include the application of a survey to the firms in Kahramanmaraş, Osmaniye and Hatay on expectations from the universities and the obtained data will be analyzed and also be presented to the concerned institutions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics