Hedef Maliyetlemenin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Uygulanabilirliği: İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2017-8
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hedef maliyetleme tekniği 1990’lı yılların ortalarında literatürümüze girmesine karşın üzerinde yoğun tartışılan konulardan biri olmuştur. Fakat bu tartışmalar genel olarak kavramsal ve teorik düzeyde gerçekleşmiş ve yapılan araştırmalar büyük sanayi kuruluşlarını kapsamıştır. Rekabet ve teknolojik gelişmeler sadece büyük firmaları etkilememekte, istihdam ve ekonominin temel taşlarından biri olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri de (KOBİ) etkilemektedir. Bu bakımdan KOBİ’lerin rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için, hedef maliyetleme gibi stratejik maliyet yönetimlerini uygulamaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, KOBİ’ler arasında hedef maliyetleme tekniğinin uygulanabilirliği ile hedef maliyeti uygulayan KOBİ’ler ile uygulamayan KOBİ’ler arasındaki temel farkları ortaya koyarak hedef maliyetleme tekniğinin KOBİ’lere uygulanabilirliğini araştırmaktır. Çalışmamızda, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde imalat alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler araştırma kapsamına alınmıştır. Sonuç olarak, KOBİ’lerin hedef maliyetleme tekniğini yeterince bilmemelerine karşın, hedef maliyetlemenin bazı ilkelerinin bütün KOBİ’ler tarafından uygulandığı tespit edilmiştir. Bu bakımdan, KOBİ yönetici ve çalışanların muhasebe ve maliyet bilgi düzeylerinin arttırılması ile birlikte hedef maliyetleme tekniği KOBİ’ler arasında hızla yayılacaktır.

Keywords

Abstract

Despite target costing technique entered the literatures in the mid-1990s, it has been one of the contradictive topic. However, discussions related to target costing technique have been realized at the conceptual and theoretical level and the studies that have been done, have covered large industrial firms. Competition and technological developments do not only affect large firms besides it effects Small and Medium Enterprises (SMEs) that are one of the cornerstones of employment and economy. In this respect, it is necessity for SMEs to implement strategic cost management such as target costing to survive in competitive environment. The aim of the study is to determine the basic differences between those SMEs which apply target costing and those which do not apply, in terms of applicability and application degree and to analyze applicability of the technique. In our study, SMEs that operate in manufacturing sector in Istanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi has been included in the scope of the research. Consequently, target costs are not known enough among the SMEs despite some of the principles of the target costing technique has been implemented by SMEs. In this respect, target costing technique will be implemented many SMEs with the increase of accounting and cost knowledge levels of SMEs managers and employees.

Keywords