ABD-Çin Rekabeti Bağlamında Siber Savaş

Author :  

Year-Number: 2017-9
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 24-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Savaş belli amaçların elde edilmesi için düşman tarafların birbirleri üzerine güç ve şiddet kullanmalarıdır. Ülkelerin bilgi sistemlerine ve kritik altyapılarına yapılan planlı saldırılara ise “siber savaş” denilmektedir. Tarih boyunca bilimsel ve teknolojik gelişmeler savaşlarda kullanılmıştır. Küreselleşmeyle bilgi teknolojilerinin dünya çapında yayılması devletlerin, uluslararası arenadaki siyasi ve iktisadî mücadelelerinde savunma stratejilerini artık bu yeni savaş çeşidini dikkate alarak hazırlamalarına yol açmıştır. Savaşın beşinci boyutu olarak değerlendirilen bu yeni tür savaşta bilgisayarlar silahların yerini almıştır. Ülkeler bu yeni duruma hazır olabilmek için yeni teknolojik ordular kurarken, mevcut savunma doktrinlerini ve organizasyonlarını yenilemektedir. Bu konuda başı çeken ülkelerden ABD ve Çin arasında siber casusluğu da içeren bir siber savaş sürmektedir. Bugün dünyanın iki büyük gücü olan ABD ve Çin askeri, siyasi, ekonomik, teknolojik ve kültürel alanlarda başat güç olmak için mücadele içine girmişlerdir. 2016’da dünyanın birinci ekonomik gücü olan, ekonomik üstünlüğünü teknoloji ve internet gibi güçlerle birleştirmeye çalışan Çin, 21. yüzyılda ABD’nin yeni rakibi ve potansiyel dünya gücü olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, günümüzün en önemli uluslararası güvenlik sorunlarından biri haline gelen siber savaş konusu Amerikan-Çin rekabeti bağlamında ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Warfare can be defined as the use of force and violence by the opposing parties against each other to achieve certain goals. Planned attack over the information systems and critical infrastructures of countries is called “cyber warfare”. Throughout history, scientific and technological advances have been used in wars. The worldwide spread of information technology in virtue of globalization has led the countries to prepare their defense strategies on the political and economic struggles in the international arena by taking this new kind of warfare into account. Computers have replaced the weapons in this new kind of warfare, which is taken into account as the fifth dimension of war. While the countries are establishing new technological structures in order to be prepared for this new situation, they are also renewing their doctrines and organizations. There is a cyber-war including cyber spying between the United States of America and the People’s Republic of China (PRC), the prominent countries in this regard. The United States of America and China, which are the two great powers of the world, are struggling to be the dominant power in military, political, economic, technological and cultural fields. China, the prominent economic power of the world in 2016, is striving to combine its economic superiority with other fields such as technology and Internet and it is seen as the new rival of the USA and potential dominant power in the 21th century. In this study, cyber warfare, becoming one of today’s most important international security issues will be discussed in the context of US-China rivalry.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics