Refah Devletinde Gençliğin Değer Dönüşümü: Inglehart Söylemi

Author:

Number of pages: 158-171
Year-Number: 2017-12

Abstract

Dünya ekonomisi, günümüzde yeni ekonomi olarak adlandırılan ekonomik faaliyetlerin itici rol oynadığı farklı bir aşamanın içerisindedir. İnternet temelli bu yeni ekonomi olgusu, toplumsal yaşamdan, iş yapma biçimlerine dek pek çok yapıda köklü değişimler ortaya çıkarmaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan yeni toplumsal hareketler, ideoloji ve amaçlar açısından ekonomik yeniden dağıtım sorunlarına odaklanmaktan çok, yaşam kalitesi ve yaşam biçimlerine odaklanmakta, lidersiz ya da dönüşümlü bir liderlik anlayış yapısını benimseyen, orta sınıf bireyleri, gençleri ve yüksek eğitim almış katılımcı bireyleri kapsayan hareketler olarak değerlendirilir. Inglehart’ın geliştirdiği değerler modeli, gençlerin, yükselen eğitim düzeyi ile bağlantılı olarak, ailelerinin değer tanımlamalarından farklılık gösterdiğini, materyalist değerlerden postmateryalist değerlere yöneldiklerini savunmaktadır.

Keywords

Abstract

The world economy is in a different phase in which today's economic activities are called as new economies. This new internet-based economy emerges from fundamental changes in society, from social life to business practices. The new social movements that emerged during this period focused not only on the problems of economic redistribution in terms of ideology and objectives but also on movements involving middle-class individuals, young people and highly educated participating individuals, focusing on quality of life and lifestyles, adopting a leadership evaluated. Inglehart's model of values advocates that young people, in relation to the rising level of education, differ from their value definitions of their families and that they go to postmaterialist values from materialistic values.

Keywords