Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları:Van İlin’de Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 11-20
Year-Number: 2017-13

Abstract

Aile şirketlerinin, dünya ekonomisinin kalkınmasında bel kemiği görevi görmektedir. Aile şirketlerinin önemi, ülkenin gelişimine ve ekonominin kalkınmasına katkısı her geçen gün artmaktadır. Aynı zamanda aile şirketleri ülkemizde de ülke ekonomisinde önemli paya sahiptirler. İş dünyasında rekabet koşulları, çalışma koşulları ve ekonomik şartlar sürekli değişmektedir. Değişen, çalışanlar arasında uyum sağlayan,aile üyeleriyle çalışanlar arasında adaletli bir ilişki kuran, çevre koşullarına uyum sağlayan profesyonel yöneticilerle çalışan, teknolojiye ayak uyduran ve kendini yenileyen aile şirketleri ayakta kalmayı başarabilmektedir. Bunu gerçekleştirmeyen aile şirketleri ciddi yönetim sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta ve şirketin devamlılığı sıkıntıya girmektedir. Bu şartlar altında, aile şirketlerinin gelişip büyümesi ve varlığını sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi için günümüz şartlarına ayak uydurması gerekmektedir. Aile şirketlerini ilgilendiren ve şirkete etki edecek her konuda birtakım kuralların hakim olması, şirketin sorun yaşadığı ve eksik olduğu konularda dışarıdan yardım alması, profesyonel yöneticilerle çalışılması gibi bir takım faktörleri içermektedir. Yapılan çalışmanın ilk bölümünde aile şirketlerin tanımı, gelişimi avantajları dezavantajları kavramsal olarak açıklanmış, ikinci bölümde yönetim, aile şirketleri yönetimi ve yönetimdeki sorunlar hakkında bilgiler verilmiştir, üçüncü bölümde kurumsallaşma hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde ise Van ilinde aile şirketlerinde yönetimdeki sorunlar ve kurumsallaşma düzeyini belirleyen faktörlerin neler olduğu aile şirketleriyle anket tekniği ile yapılan uygulamaya yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Family companies have an important role in the development of the world economy. The importance of the family companies, the contributions of them to the development of the country and economy increase day by day. Meanwhile,the family companies have an important place in our country’s economy. The conditions of competiton, working conditions and economic contidions in business world change constantly. The family companies, who change, provide the agreement among workers, have a fair relationship with the workers, accord with the environmental conditions, work with Professional business managers, keep up with the technology and renew themselves, can prosper. Those who cannot prosber face serious problems in management and the entity of the companies have troubles. Under these circumstances, the family companies should adopt to the present conditions in order to develop and grow the company and contiune their entitles. This can be achieved by institutionalization. The institutionalization of family companies consist of some factors such as; having several rules aboutthe situations concerning and affecting the company, receiving external aid on the subjects the company have problems ordeficiencies, working with Professional managers. The Schedule of the institutionalization of the family companies is also a significant point. Not responding timely in the institutionalization process, cannot provide any benefit for the company. Accordingly, the family companies should begin the institutionalization process before the stage of the corporate growth. Thus, the family company grows assimilating the institutionalization and continuesits entity.

Keywords