İşletme Kuluçkaları Döneminde İnovasyon Hedefi Ve Performansı İlişkisi: İŞGEM Örneği

Author:

Year-Number: 2017-13
Number of pages: 133-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletler zaman zaman ekonomiye ivme kazandırmak amacıyla çalışmalar yapıp, işletmeleri desteklemeyi uygun görmüşlerdir. Böylelikle bazen doğrudan yardım, bazen de teşvik politikalarıyla ekonominin itici gücü olan işletmelerin güçlenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda ülkemizde de özellikle KOSGEB ve benzeri diğer kurumlar aracılığıyla birçok maddi ve manevi destek programları hayata geçirilmiştir. Bu programlardan bir tanesi de “İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)” kurmak suretiyle; işletmelere işyeri mekânı, ortak kullanım donanımı, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sunmayı ve işletmelerin başarısını artırmayı amaçlamıştır. Ülkemizdeki uygulamasıyla İŞGEMLER; kuluçka dönemi diye adlandırılan, işletmelerin ilk kuruluş yıllarındaki karşılaştıkları büyük zorlukların üstesinden gelebilmelerini kolaylaştırmayı hedeflemiştir. Kuluçka dönemindeki işletmelerin başarılı bir şekilde yollarına devam edebilmesindeki önemli unsurlardan bir tanesi de yenilikçi bir kültür yapısına sahip olmaktır. Özellikle, günümüz rekabet koşullarında bilgi, teknoloji, pazarlama ve yönetimsel açıdan inovasyonu uygulayan işletmelerin hem rakiplerine karşı avantaj sağlaması hem de bulunduğu çevreye uyum sağlaması kolaylaşacaktır. Bu çalışmaya ilham veren durum da tam olarak budur. Araştırmada, İŞGEM’lerde faaliyette bulunan işletmelerin nasıl bir inovasyon hedefi koydukları ve nasıl bir inovasyon performansı sergiledikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya veri toplamak amacıyla çeşitli İŞGEM’lerden seçilen yöneticiler ile mülakatlar yapılmıştır. Araştırmayla elde edilen verilerin konunun aydınlatılmasına olanak sağlaması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Governments trying to accelerate economy provide businesses with special supports from time to time. In this way, they aim to strengthen businesses, which are the driving power of economy, through direct aids and/or incentive policies. A lot of material and spiritual support programs have been put into action in Turkey via KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development Organization) and other similar establishments. Being one of such programs, ISGEMs (Business Development Centers) aim to provide businesses with working space, common use equipment, and consultancy and other similar services and to enhance their success. ISGEMS in Turkey aim to help businesses overcome the big difficulties they encounter in their early years following their foundation, which is also called the incubation period. One of the important factors influential on the success of the businesses going through the incubation period in proceeding successfully is having an innovative cultural structure. Especially under today’s competitive conditions, the businesses having an innovative mentality and attitude in information-, technology-, marketing-, and management-related processes are more likely to have an advantage over their competitors and adapt to the environment they operate in, which is the point inspiring this research. The present study aims to reveal what kinds of innovation targets the businesses operating within the body of ISGEMs set and their innovation performances. In this regard, interviews have been conducted with the managers chosen from several ISGEMs to collect data for the study. The data obtained in the study are expected to clarify the issue under discussion.

Keywords