Cam Tavan Sendromunu Aşan Kadın Yöneticiler: Kariyer Öyküleri İncelemesi

Author:

Number of pages: 347-356
Year-Number: 2017-13

Abstract

Çalışma yaşamına sonradan katılan kadın çalışanlar birçok farklı kariyer sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Kadınların yaşadığı bu kariyer sorunları ve bu çalışma özelinde cam tavan sendromu bireysel, örgütsel ve çevresel birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Sorunun kaynağının doğru tespit edilmesi çözümün daha kısa sürede bulunması ve etkinleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle aile şirketlerinde aile üyesi olan kadınlar dışındaki kadın profesyonellerin sorunu aşmada izlediği stratejilerin ortaya konması, cam tavan sendromu ile karşılaşma ihtimali oldukça yüksek olan diğer kadın profesyoneller için anlamlı bir yol gösterici olabilecektir. Çalışmanın amacı, cam tavanı aşan kadın yöneticilerin izlediği bireysel stratejileri ortaya koymaktır. Bu doğrultuda cam tavanı aşan 8 kadın yöneticinin ikincil verilerden edinilen kariyer öyküleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Kadın yöneticilerin tamamının cam tavanı aşma stratejilerinden özellikle üniversite ve mesleki eğitim edinme stratejisini uyguladığı görülmektedir. Rol çatışmasını çözme stratejisi ise en fazla uygulanan ikinci strateji olarak yer almaktadır. Öne çıkan diğer unsur, örgütsel stratejilerin cam tavanı aşma konusundaki önemidir.

Keywords

Abstract

Female employees who later join the working life are confronted with many different career problems. These career problems that women experience and in this study glass ceiling syndrome is caused by many individual, organizational and environmental factors. The correct identification of the source of the problem is very important in terms of finding and activating the solution in a shorter time. The introduction of strategies by women professionals outside of the family, especially those in family companies, could be a useful guide for other female professionals with a high likelihood of encountering glass roof syndrome. The aim of the work is to reveal the individual strategies that female executives traverse the glass ceiling. In this direction, career stories from the secondary data of 8 female executives who exceeded the glass ceiling were subjected to content analysis. It seems that all of the women executives apply the strategy of acquiring universities and vocational education especially from the strategies of overcoming glass ceiling. The strategy of solving the role conflict takes place as the second strategy that has been applied for a long time. The other is the importance of the organizational strategies in overcoming the glass ceiling.

Keywords