Sosyal Güvenlik Reformu Bağlamında Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Finansmanının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2017-13
Number of pages: 388-397
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık hizmetlerinin finansmanı, dünya genelinde tüm insanlar ve hükümetler için önemi hızla artan bir konu halini almıştır. 1970’lerden sonra meydana gelen makroekonomik krizlerin etkisiyle yeni liberal politikaların artması sonucunda sosyal güvenlik sistemi hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde yönetilebilir olmaktan çıkmıştır. Bu amaçla sosyal güvenlikte tek katmanlı sistemlerden çok katmanlı sistemlere geçilmiş aynı zamanda Şili’nin başını çektiği; sosyal güvenliğin özelleştirilmesine yönelik radikal uygulamalar faaliyete geçirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de yaşanan finansman sorunuyla da, sosyal güvenliğin Devletin sırtına yük teşkil ettiği yargısıyla yaklaşılıp, IMF baskısıyla alelacele reform yapılmaya çalışılmıştır. Sistem, IMF zorlamaları ile Şili modeline doğru gitmektedir. Ancak bu modelin temel amacı sosyal güvenlik sağlamak değil, finans piyasalarına kaynak sağlamaktır. Bu çalışmada Türk Sosyal Güvenlik sistemindeki finansman sorununun diğer ülkelerden farkına değinilerek, IMF’in önerdiği kar saikiyle hareket eden bireysel emeklilik sistemi yerine çözüme ulaştırılabilecek adımlara değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Financing of health care, all the people and governments around the world has become a matter of increasing importance to. The effect of macroeconomic crises that occurred after 1970 as a result of the increase in the social security system of neo-liberal policies in developing countries and developed countries, as well as have to be managed. For this purpose, multi-layered systems of social security systems have already traveled a single layer at the same time, led by Chile, being active in radical forms for the privatization of social security, were studied. Financial problems in Turkey, the judgment constitutes a burden on the social security of the State yaklaşılıp, under pressure from the IMF hastily tried to reform. The system is moving towards the model of the IMF and Chile constraints. The main purpose of this model, but does not provide social security, the financial markets to source. In this study, referring to realize that other countries in the Turkish social security system, the problem of financing the IMF's private pension system, instead of moving the solution proposed by the motive of profit that can be delivered to the steps mentioned.

Keywords