Bankacılık Sektöründe Yaşanan Hile Olaylarına Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2017-16
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Muhasebe
Number of pages: 170-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerde yaşanan hile olayları başta işletmelerin kendisi olmak üzere işletme ile ilgili diğer tüm kesimleri de zarara uğratmaktadır. Doğrudan paranın egemen olduğu, kısa zamanda çok büyük hacimli işlemlerin yapıldığı, yaygın hizmet ağlarına ve ürün çeşitliliğine sahip büyük çaplı organizasyonlardan oluşan bankacılık sektöründe de hile kaçınılmaz bir olgudur. Bu çalışmada bankacılık sektöründe yaşanmış olan hileli işlemlerin tespit edilerek, farklı açılardan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ilgili literatürden yararlanılarak oluşturan anket, bankaların teftiş kurulu ve iç kontrol personeline uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılanların tamamının hileli işlemlerle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca; hile işlemlerinin çoğunlukla şube satış ve şube gişe bölümlerinde gerçekleştiği ve karşılaşılan hileli işlemlerin daha çok müşterinin bilgisi dışında müşteriye ait hesaplarda işlem gerçekleştirme şeklinde yapıldığı bulgusu da çalışmanın diğer önemli sonuçlarındandır.

Keywords

Abstract

Fraud events that occur in companies damage notably the company itself and also all other sections. Fraud is inevitable fact in banking sector thatconsists of full scale organizations having extensive service network and product range where money has control over and great transactions occur. In this study, fraud transactions occurred in banking sector are detected and evaluated from different point of view. A survey is prepared drawn from related literature within the scope of the study and conducted to inspection board and internal auditing staff of the banks. According to the results of the study, it is detected that almost all the banks participate in this research met with fraud transactions. Furthermore, the findings that the fraud transactions mostly occurred in branch sales and branch cash-desk departments and mostly occurred by executing a transaction in customer account beyond customer’s knowledge, are from the important results of the study.

Keywords