Poliheuristik Karar Verme Modeliyle Terörist Liderlerin Karar Hesabı: Usame Bin Ladin ve 11 Eylül Terör Saldırıları Örneği

Author:

Year-Number: 2017-17
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Uluslararası Güvenlik
Number of pages: 182-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ilişkilerin çalışma alanı dış politika analizinde artık devletlerden liderlere kaymış durumdadır. Bu makale terör örgütü liderlerinin kararlarının nasıl olduğunu anlamak için bir girişim örneğidir. Poliheuristik karar verme modeline göre, karar vericiler kendileri açısından kabul edilemez olan kritik boyut veya boyutlardaki politikaları reddetmekte ve kalan alternatiflerin alt kümesinden bir alternatif seçerken; faydaları en üst düzeye çıkarmakta ve riskleri en aza indirgemektedir Bu çalışmanın amacı Poliheuristik karar verme modeliyle analiz ederek literatüre katkıda bulunmak ve terörist örgüt liderinin karar kodlarını çıkararak karar hesabının kullanımını göstermektir. Terörizmle ilgili yakın zamanlardaki çalışmalar genelde terörist motivasyonları ve intihar bombacıları ile ilgilidir. Bu araştırmalar bizim terörizmi ve intihar teröristlerini anlamamız için büyük ölçüde katkıda bulunmasına rağmen terörist liderlerin stratejik karar hesaplarını incelediğimizde aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu çalışmada, 11 Eylül Terör Saldırıları örneğinde El-Kaide lideri Usame Bin Ladin’in karar hesabı analiz edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The study field of international relations have now become shifted from states to leaders in foreign policy analysis. This article is an attempt to understand the decisions of terrorist organization leaders. According to the poliheuristic decision-making model, while decision-makers reject politics that are in unacceptable critical dimensions for themselves and chose and alternative from the subset of the remaining options, they maximize their benefits and minimize risks The purpose of this study is the objective is to make an analysis with a poliheuristic decision-making model, derive the decision codes of the terrorist leader and show the usage of decision calculation. Recent studies on terrorism are generally related to terrorist motives and suicide bombers. Although these studies contribute to a great extent in our understanding of terrorism and suicide bombers, we cannot say the same for strategic decision calculations of terrorist leaders. This study aimed to analyze the decision calculation process of Al-Qaeda leader Osama bin Laden in the case of the 9/11 terrorist attacks.

Keywords