Yenilikçi Girişimcilik İçin İhtiyaç Duyulan Kamu Politika ve Yaklaşımları ve Yenilikçi Girişimcilik Merkezleri

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 190-204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yenilikçi girişimcilik için farkındalık oluşturmak, sıradan girişimcilik ile arasındaki farkları ortaya koymak ve kamu politikalarının ana hedefinin sıradan girişimcilik yerine yenilikçi girişimcilik olması yolunda katkı sağlamaktır. Yeni işler, yeni sektörler ve yeni istihdam alanları yaratama kabiliyetine sahip ve refah ve zenginlik yaratabilen yenilikçi girişimcilik kamu politikaları ile tam anlamıyla desteklenmelidir. Yenilikçi girişimcilik için gerekli ortam ve iklimin oluşturulması, ekosistemi oluşturacak çerçevelerin yaratılması, yenilikçi girişimcilere hizmet sağlaması beklenen gerekli uzman insan kaynağının eğitilmesi ve gerekli teşviklerin eksiksiz sağlanması yolu ile bu desteklemeler yapılmalıdır. Bu bağlamda teorik olarak ifade edilen belli hususların hayata geçirilmesi için Türkiye’ye özgü bir model önerisi olarak Yenilikçi Girişimcilik Merkezleri (YGM) bu çalışmada önerilmiştir. YGM’nde yer alacak Eğitim, Prototipleme ve Ticarileştirme gibi faaliyetlere sahip bölümler ile üniversite, sanayi ve ticaret odaları, iş melekleri, KOSGEB vb. kamu kuruluşlarından oluşan bir Yatırım ve Destek Kurulu (YDK) vasıtasıyla yenilikçi girişimciliği destekleyici bir rol üstlenmiş olunacaktır. İş ağlarına erişim, uzman ve danışmanlardan alınan hizmetler ve bu merkezlere sağlanan özel teşvikler sayesinde bu merkezlerin kısa sürede çok başarılı yenilikçi girişimcilik örneklerini sunabilecekleri düşünülmektedir. Bu sayede sıradan girişimciliği desteklemek için verimsiz şekilde harcanan kamu kaynaklarının doğru bir amaç için kullanılması da sağlanmış olacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to raise awareness for innovative entrepreneurship, to reveal the differences between ordinary and innovative entrepreneurship and to contribute to the public policy making for innovative entrepreneurship rather than for ordinary entrepreneurship. Innovative entrepreneurship which is capable of creating new jobs, new sectors and new employment areas and also having capacity to create prosperity and wealth, must be fully supported by public policies. These supports should be made through the creation of the necessary environment and climate for innovative entrepreneurship, the creation of frameworks that will form the ecosystem, the training of necessary specialized human resources that expected to provide services to innovative entrepreneurs and the full provisioning of the necessary incentives. In this context, Innovative Entrepreneurship Centers (IEC) have been proposed in this study as a model proposal specific to Turkey in order to put into practice of certain theories expressed in the theory. With the help of Education, Prototyping and Commercialization departments that will operate in IEC and an Investment and Support Board (ISB) that comprised of universities, industry and trade chambers, business angels and public institutions like KOSGEB etc., will play a supporting role for innovative entrepreneurship. It is considered that with access to business networks, services from experts and consultants and through special incentives provided to these centers, these centers will soon be able to offer very successful examples of innovative entrepreneurship. In this way, it will also be ensured that public resources spent inefficiently to support ordinary entrepreneurship will be used for the right purpose.

Keywords