İflasın Ertelenmesi Sürecinde İyileştirme Projesi

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 97-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İflas, finansal sıkıntı yaşayan ticari şirketlerin varlığının sona ermesini ifade eder. İflasın sonuçları karşısında sadece şirketler değil; kreditörler, çalışanlar, ticari ilişkide oldukları alacaklılar ve faaliyet alanı içerisinde olduğu piyasa bile etkilenebilmektedir. İflas tehdidi ile karşı karşıya kalan bir sermaye şirketinin veya kooperatifin, iflasın ertelenmesikurumundan yararlanması halinde mali durumunun erteleme kararının verildiği zamana kıyasla daha kötü duruma gitmemesi gerekmektedir. Şirketin iyileştirme tedbirlerine kavuşarak borca batık durumdan kurtulması aynı zamanda alacaklıların haklarının korunması ve ekonomiye olan desteği birlikte hesaplandığında iflasın ertelenmesi kurumu oldukça önem arz etmektedir. Öte yandan şirketin faaliyetlerine devam etme olanağı ve üçüncü kişilerin haklarının zarar görmeme ihtimali de düşünüldüğünde iflasın ertelenmesi kurumu bir imkân olarak da değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

Bankruptcy refers to the end of the existence of financial companies experiencing financial difficulties. In the face of the consequences of bankruptcy, companies are affected not only by themselves but also by the lenders, employees, traders and even the market in which they are involved. A capital company or cooperative that is facing the threat of bankruptcy, in the case of bankruptcy postponement institution, the financial situation should not go to a worse situation compared to the time when the postponement decision is made. The bankruptcy postponement institution is very important when the company gets the recovery measures and gets rid of the situation being in debt and at the same time the protection of the rights of the creditors and when it is counted with the support to the economy. In addition, the possibility of continuing the activities of the company and the possibility of damaging the rights of the third parties are considered as a possibility of bankruptcy postponement institution.

Keywords