Üniversite Öğrencileri Arasında Sosyal Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Yaygınlığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 213-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan akıllı telefonlar, bireylerin sanal dünyada daha fazla yer almalarında önemli bir unsurdur. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) adı verilen yeni bir fenomenin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Üniversite gençliğini daha fazla etkilediği bilinen FoMO konusunda, Türkçe alan yazında yapılmış olan çalışma oldukça sınırlıdır. Üniversite öğrencilerinde FoMO’nun yaygınlığını incelemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın verileri 210 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencileri arasında FoMO yaygınlığının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca FoMO’ya yatkın öğrencilerin; yanlarında sürekli şarj cihazı taşıdığı, uyanır uyanmaz akıllı telefonlarını kontrol ettiği, yatağa akıllı telefonla girdiği, her gün aktif olarak sosyal medyaya bağlandığı, akıllı telefonlarını günlük en az 50 kez kontrol ettiği, en az 7 yıldır bir sosyal medya hesabına sahip olduğu, en az 4 farklı sosyal medya hesabında üyeliği bulunduğu ve günde en az 7 saatini sosyal medyada geçirdiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Smartphones, which have become an integral part of daily life, are an important element in enabling individuals to more take part in the virtual world. Social media, which is particularly attracted by young people, has led to the emergence of a new phenomenon called of Fear of Missing Out (FoMO). In the topic of FoMO, which is known to have more effect on university youth, the study done in the Turkish literature is very limited. The data of the study carried out in order to examine the prevalence of FoMO in university students were collected from 210 respondents. As a result of the research, it was determined that the FoMO prevalence was moderate level among the university students. Carrying a charger at all times, checking smartphone upon wake-up, spending time with smartphone before sleep, connecting to social media actively every day, checking smartphone at least 50 times a day, having a social media account for at least 7 years, membership in at least 4 different social media accounts, and spending at least 7 hours per day on social media were common behaviors among FoMOphobic individuals.

Keywords