Emniyet Risk Yönetiminin Organizasyonel ve Stratejik Amaçlar Açısından Etkileri: Havalimanları Örnek Olayı

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 239-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, emniyet riski yönetim sisteminin örgütsel yapıdaki hem davranış hem de kurumsal amaçlardaki etkisini belirlemektir. Araştırma amacına ulaşmak için Heraklion Uluslararası Havaalanı Otoritesi Müdürü ve üst düzey yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi tarafından işletilmekte olan Hasan Polatkan Uluslararası Havalimanı Emniyet Yönetimi kapsamında risk analizi çalışması da sunulmuştur. Bu çalışmadaki sonuçların en önemli noktalarından biri, emniyet riski yönetim sisteminin hem örgüt kültürü hem de şirket stratejisi üzerinde doğrudan etkisi olmasıdır. Bu araştırma, emniyet risk yönetim uygulamalarında teori ve pratik arasındaki uyumun nasıl yakalanacağı ve önemli olarak ideal ile gerçek uygulamalar arasındaki uçurumların (GAP) nasıl kapanacağı yönünde farkındalık oluşturarak hem literatüre hem de ilgili alana katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarının kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşımla uygulanan risk yönetimi örneklerinin hem reel sektöre hem de bilimsel alan literatürüne katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to identify impact of safety risk management system in organizational structure in view of both behavior and corporate aims. It was made semi-structured interviews with senior executives of Heraklion International Airport Authority Manager to achieve research aim. In addition, a risk analysis study has been presented within the scope of Hasan Polatkan International Airport Safety Management operated by Anadolu University. One of the highlights of the results in this study, is that safety risk management system have direct impact on both organizational culture and also achieving corporate strategy. This research has aimed to contribute to filling GAP between ideal and reel practices in airport safety management. Also this research may contribute to raising/ improving awareness about best practice in safety strategy and management beside related literature.

Keywords