Tüketicilerin Konut Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme-Pazarlama
Number of pages: 652-665
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünyada müşteri beklentilerinde meydana gelen değişimlerle birlikte konut sektörü, konut satıcısının egemenliğinden müşterilerin egemenliğine geçmiştir. Konut pazarlamacıları bu gelişmeler karşısında kar etme amacıyla beraber, müşteri istek ve ihtiyaçlarını yerine getirerek müşteri memnuniyeti oluşturmaya çalışmaktadırlar. Özellikle konut sektöründe rekabet ortamından sıyrılabilmenin yolu müşteri isteklerinin iyi anlaşılabilmesi ve müşteri odaklı stratejilerin izlenmesinden geçmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada Türkiye’de tüketicilerin konut tercihlerini etkileyen faktörler analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda yapılan frekans analizi kapsamında tüketicilerin en çok konutun güneş görmesine önem verdiği, faktör analizi kapsamında ise tüketicilerin konut tercihlerinde en çok önem verdikleri faktörün “sosyal olanaklar” olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca yapılan analiz sonucunda demografik özelliklerden yaş, medeni durum, gelir durumu ve cinsiyetin tüketicilerin konut seçimini etkilediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Together with the changes in the customer expectations in globalizing world, housing industry has entered into the domination of customers from the vendors. In the light of these developments, housing marketers endeavor to establish customer satisfaction by fulfilling customer desires and needs as well as to gain profit. The way to stand out among the rivals especially in the housing industry is to understand customer demands well and to follow customer-oriented strategies. From this point of view, we tried to analyze the factors influencing the housing choices of consumers in Turkey in this study. With the study, we have determined by the frequency analysis that the most significant factor consumers prefer is sun-exposed house, followed by "social opportunities" in their choices. In addition, the analysis has demonstrated that age, marital status, income level and sex among the demographic data influence the housing choice.

Keywords