Sanal Kaytarma Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi (2010-2017)

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 666-679
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternetin kullanımındaki hızlı artış, işyerlerinde de internetin kullanılmasını artırmıştır. İşyerinde internet kullanımının örgüt içi iletişimi hızlandırdığı ve işlerin yürütülmesinde önemli kolaylıklar sağladığı ifade edilmektedir. Çalışanlar arası iletişimi kolaylaştırmakla beraber iş yükü açısından gereksiz işlemlerin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına da olanak sağlamaktadır. İşçiler, hem günlük rutin iş aktiviteleri hem de işyerinde kişisel ihtiyaç için internetten yararlanabilirler. Tam da bu noktada sanal kaytarma konusu gündeme gelmektedir. Literatür incelendiğinde sanal kaytarma teriminin; çalışanların, örgüt işleri için çalışması gereken mesai saatlerinde şahsi akıllı telefonundan veya kendisine tahsis edilmiş bilgisayardan örgütün veya kişisel internet sağlayıcısından şahsi sebeplerle internete girip zamanını verimsiz kullanması şeklinde tanımlandığı görülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de sanal kaytarma konusunda yazılmış olan tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir. Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Tez Veritabanından ulaşılan toplam 10 tezin içeriğine ilişkin bilgiler, makale içerisinde sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The rapid increase in the use of the internet has also increased the use of the internet in the workplace. It is stated that the use of internet in the workplace accelerates intra-organizational communication and provides important facilities in the execution of the works. It also facilitates communication between employees and allows for unnecessary processing to be reduced or eliminated in terms of workload. Workers could utilize internet for both daily routine work activities and personal need in the workplace. At this point, cyberloafing is on the agenda. When the literature is examined, it is seen that the employees have defined in the working hours that they should work for the organizational affairs either from the personal smartphone or from the computer assigned to it or from the personal internet provider for personal reasons and use the time inefficiently. The main aim of this study was to investigate the methods of content analysis of theses written on the cyberloafing in Turkey. Information on the content of 10 thesis reached from the Thesis Database of Higher Education Institutions about the research subject is presented in the article.

Keywords