Sanal Kaytarma Davranışları Ve Kişilik: Bir Alan Çalışması

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Yönetim Bilimleri
Number of pages: 699-710
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisinin her alanda olduğu gibi örgütsel alanda da artan önemi, kişilik boyutuyla insan kaynağının verimli ve daha etkin kullanımını da ön plana çıkartmıştır. Özellikle gelişen teknoloji ile beraber artan sanal uygulamalar ve bu modelde bir faktör olarak yer alan kişilik arasındaki ilişkilerin daha da derinden incelenmesi ve etkilerinin hangi düzeyde katkı sağlayacağının araştırılmasının önemi kapsamında mevcut çalışmada beş büyük kişilik özelliklerinin sanal kaytarma üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Beş büyük kişilik özelliğinin sanal kaytarma üzerindeki etkisini test etmek amacıyla 471 katılımcı ile resregyon analizleri uygulanmıştır. Mevcut bulgular, dışadönüklük ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin sanal kaytarma üzerinde anlamlı düzeyde etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, diğer kişilik alt boyutlarının (nevrotiklik, uyumluluk ve sorumluluk) sanal kaytarma üzerinde bir etkisi mevcut çalışma bulguları ile desteklenmemiştir. İlave olarak bütünde incelendiğinde ise analiz sonuçları modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu ve kişiliğin sanal kaytarma üzerinde anlamlı etkide bulunduğu sonucunu desteklemektedir.

Keywords

Abstract

The importance of communication and knowledge technologies started to get higher values in the field of organizational field, and these changes have an input on using the human resource effectively and efficiently. Especially, parallel to the advancement in the technological life, the importance of cyber applications in which personality has an input, come to the front as a topic to be searched deeply. Thus, with the idea if important topic that includes examining the relationships and effects of these two topic, in this study we examined the relationships between personality and cyberloafing. The personality traits are gathered from Big-5 model. For this aim, we used a survey method with 471 participants, and used regression analyses. We found that extraversion and openness to experience have significant effects on cyberloafing. The results did not support our hypoyheses for agreeableness, conscientiousness, and neuroticisism personality traits. But, as a whole, we found that personality has a significant effect on cyberloafing.

Keywords