Perakendecilerin Kurumsal Sosyal Sorumlulukları

Author:

Year-Number: 2019-4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 554-570
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabetin artması, küreselleşmenin olumlu veya olumsuz sonuçlarının insanlık düzeyinde hep beraber yaşanması, sınırsız üretim ve sınırsız tüketim anlayışı sebebiyle doğal kaynakların azalmaya başlaması neticesinde sürdürülebilir gelişme anlayışının öneminin ortaya çıktığı, çalışan haklarının daha da önemsenmeye başladığı, müşterilerini tatmin etmek uğruna onların sağlığıyla oynamanın yasalarla engellendiği ve bu konudaki toplumsal bilincin arttığı, tüketici hareketlerinin işletmeler üzerinde baskısını çoğalttığı, işletmelerin paydaşlarının sadece müşteriler ve hissedarlar değil; toplumun geneli, devlet, çalışanlar, ekolojik çevre, çalışma alanına göre uluslararası toplum, meslek odaları ve işletmenin faaliyetlerinden bir şekilde etkilenen diğer kişi ve grupların da paydaşlar olarak algılandığı günümüzde, bu alanlardaki hassasiyetin kurumsal düzeyde gerçekleşmesi gerektiği temeline dayanan kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının, işletmeleri bu paydaşlara karşı hangi yönlerden sorumluluk almaya ittiğini irdelemek bu çalışmanın amacıdır.

Keywords

Abstract

Increase in competition, experiencing positive or negative results of globalisation all around the world, diminishing in natural resources because of unlimited production and consumption have resulted in raising consciousness about the importance of sustainable development philosophy, emphasizing on employee rights, preventing to play consumer’s health on purpose of saturate them, increasing social awareness about this subject, enhancing pressure of consumer movements on businesses. It is admitted that the stakeholders of businesses not only consumers and shareholders, but also society, government, employees, natural environment, international community, trade associations, other persons and groups influenced by business operations in some way. The purpose of this study is to examine social responsibility philosophy which is advocated to be based on corporate level sensitivity and to reveal what kind of responsibilities retailers should take in all these dimensions.

Keywords