Kültürel Uyum Sürecinde Göç Olgusunun Psikolojik Yansımaları ve Hemşirelik/Tedavi Boyutu

Author:

Year-Number: 2020-1
Number of pages: 108-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, Suriye'den Türkiye'ye göç eden genç bireylerin göç sonrası kültürel uyum sürecinde yaşadıkları psikolojik yansımalar, uygulamada kullanılan yöntemlerin hemşirelik ve tedavi boyutunu sistematik olarak araştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışma 2015-2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Araştırma için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez tarama merkezi, Google Scholar, PsychINFO- American Psychological Association, PubMED veri tabanları kullanılmıştır. Bu çerçevede PICOS kriterlerine göre 40 çalışma içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Çalışmada kültürel uyum sürecinde göç olgusunun ruh sağlığına etkisi, göç, savaş gibi travma kaynaklı olaylar ile hemşirelik ve tedavi yöntemleri kapsamında incelemenin faydalı olacağı düşünülerek hareket edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre göç olgusu bireylerde ruhsal sorunlar (travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete vb.) kültürleşme stresi ve yaşam koşullarında olumsuz riskler (korku, aitlik sorunu, yabancılık duygusu) ile karşılaştıkları tespit edilmiştir. Bu süreçte hemşire olarak göç sonrası sağlığı geliştirme ve koruma boyutu ele alınmaktadır. Karşılaşılan sorunlara karşı oluşturulan tedavi süreci yöntemlerinin (EMDR, telepsikiyatri) olumlu yönde geliştirilmeye çalışıldığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Research, after the exodus of young people from Syria who emigrated to Turkey in the process of acculturation psychological effects they live, the size of the application of the methods used in nursing and treatment is investigated systematically. The study was carried out between the years 2015-2019 and the Higher Education Board (HEC) thesis scanning center, Google Scholar, PsychINFO-American Psychological Association, PubMED databases were used for the research. In this context, 40 studies according to PICOS criteria were evaluated by content analysis. In this study, it was thought that it would be useful to examine the effect of migration phenomenon on mental health in the process of cultural adaptation, trauma related events such as migration, war and nursing and treatment methods. According to the results of the study, migration phenomenon was determined that individuals with mental disorders (post-traumatic stress disorder, anxiety, etc.) acculturation stress and experienced negative risks (fear, belongingness, foreign feelings) in terms of living conditions. In this process, as a nurse, health promotion and protection dimension after migration is discussed. It has been determined that the treatment process methods (EMDR, telepsychiatry) which are created against the problems encountered are tried to be developed in a positive way.

Keywords