Endüstri 4.0 Bağlamında; Sendikaların Geleceği ,
In The Context of the Industry 4.0; The Future of the Unions

Author:

Number of pages : 77-82

Abstract

Doğu ülkeleri ilk kez, batıyı sanayi ürünleri üretiminde, nitelik ve nicelik olarak geçmiştir. Bu durum endüstri 4.0'ı doğuran en önemli sebeptir. Öngörülere göre endüstri 4.0, hayatın birçok alanında olumlu/olumsuz değişimlere yol açacaktır. Doğal olarak bu değişim ve dönüşümün, kendi sınırları içerisinde, dar bir alanda kalacağını düşünmek, süreci anlamak ve anlamlandırmak açısından bizi büyük bir yanılgıya götürebilir. Çünkü sadece sanayi, tarım ve hizmet sektörünü değil, aynı zamanda çalışan profilini, çalışma şartlarını ve sendikaları da değişime uğratacak 4.0 geliyor. Bu nedenle sorulması gereken soru; çalışanlar ve sendikalar bu değişimden ne kadar ve nasıl etkilenecekler?. Çalışmamızın temel amacıda bu paradigmaya cevap aramak olmuştur.

Keywords

Abstract

The eastern countries surpassed the western countries for the first time in the production of industrial products in terms of quality and quantity. This fact is the most important reason of emerging industry4.0. According to forecasts, industry 4.0 will cause to positive/negative changes in many areas of life. As a matter of course, thinking that this change and transformation will remain in a narrow space within its boundaries could lead us to make a big mistake in terms of interpretation and understanding of the process. Because, 4.0. is coming up currently which will cause a change not only in industry, in agriculture and in service sector, but also in employee profile, in working conditions and in trade unions. That’s why the question which should be asked is; how and how much will workers and trade unions be affected by this change? The main objective of our study was to seek answers to this paradigm.

Keywords