Türkiye'de Ulaştırma Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyetin Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modelleri İle Analizi

Author:

Year-Number: 2020-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 117-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma, Türkiye’de hem kamu hem de özel sektör tarafından sunulan ulaştırma hizmetleri hakkında mevcut durum tespiti yapmayı ve bireylerin bu hizmetlerden memnun olma durumu üzerinde etkileyici ve belirleyici çeşitli faktörlerin araştırılmasını konu edinmiştir. Çalışmanın esas amacı ise ortaya koyduğu sonuçları itibariyle karar alıcılara bu alanda optimal düzenlemelerin yapılabilmesi için çözüm önerileri ve politikalar sunarak destek olabilmektir. Bu amaç doğrultusunda TÜİK tarafından Türkiye genelinde düzenli olarak gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA)’nın, 2013 yılına ait verileri kullanılmıştır. YMA 2013, geniş kapsamlı olarak yapılan son araştırma olmasından dolayı çalışmanın tamamlandığı yıl itibariyle güncelliğini koruyan bir değerlendirme yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Elde edilen veriler incelenmiş ve Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modeller ’in kullanılmasının uygun olduğu görülerek çalışma sürdürülmüştür. Bu veriler ışığında “Ulaştırma Hizmetlerinden Memnuniyet” bağımlı değişken olarak alınmış ve bu memnuniyeti bireylerde göreli olarak; “yaşlanmanın, eğitimli olmanın ve araç sahibi olmanın azalttığı”, “evli olmanın, kentsel alanda yaşamanın, sağlığından memnun olmanın, gelirinden memnun olmanın, mutlu olmanın, trafik hizmetlerinden memnun olmanın, yüksek refahlı ve gelirli olmanın ise artırdığı” sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of the study is to assess current situation about transport services provided by both public and private sector and factors that affect satisfaction of individuals of these services. The main purpose of the study is to support decision makers to realize optimal arrangements in the transport field of by offering suggestions and policies via results produced by the study. For this purpose, data of Life Satisfaction Survey (YMA) 2013 that is conducted regularly throughout Turkey by Turkey Statistical Institute (TURKSTAT) is used. Since YMA 2013 is the latest comprehensive research, it makes it possible to make an assessment that is up-to-date as of the year the thesis was completed. The obtained data was examined and it was seen that Generalized Sequential Logit Models were suitable and thus the study was continued. In the light of these data, satisfaction level of transport services was considered as dependent variable and it was found that, variables of getting older, being educated and having a car decreased satisfaction level of transport services. And variables of being married, living in urban areas, being happy with one’s health condition and income, being happy, being happy with traffic services, having a high level of wealth and income increased satisfaction level of transport services.

Keywords