Dijital Bangladeş' 2021 Vizyonu: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Üzerinden Bir Analız

Author:

Number of pages: 983-993
Year-Number: 2019-5

Abstract

Vizyon 2021'in ayrılmaz bir parçası olan Dijital Bangladeş, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı sosyo-ekonomik dönüşümlerden biri olarak Kabul edilmektedir. BİT Politikası 2009, BİT Yasası 2009, Bilgi Edinme Hakkı Yasası 2009 ve çeşitli yerel yönetim yasaları, 2009 yılında yürürlüğe konan hükümetin Dijital Bangladeş önceliklerini belirlemeye yardımcı olmaktadır. Bunlar ayrıca Dijital Bangladeş'in sektöre yönelik kazanımlarını da göstermektedir. Bu çalışmada yukarıda sıralan yasal düzenlemelerle birlikte “Dijital Bangladeş 2021 Vizyonu” çerçevesinde Bangladeş'deki BİT in altyapısı, hukuki boyutu ve eksikleri başta olmak üzere kamusal ve özel sektöre yansıması, başarı düzeyi, dünyadaki dijitalleşme vizyonu ile Bangladeş 2021 Vizyonunun kıyaslanması yapılmaktadır. Diğer tarafta “Dijital Bangladeş” 2021 Vizyonun temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir analize de gidilmektedir.

Keywords

Abstract

Digital Bangladesh as an integral component of Vision 2021, as one of the socio-economic transformation enabled by information and communication technologies. ICT Policy 2009, ICT Act 2009, Right to Information Act 2009 and various local government acts help to identify the priorities of the Government of Digital Bangladesh, which was enacted in 2009. In this study, with the legal regulations listed above, within the framework of “Digital Bangladesh 2021 Vision,” the ICT infrastructure in Bangladesh is compared to the legal dimension, and its shortcomings, public and private sector, success level, the vision of digitization in the world, and Bangladesh 2021 Vision. On the other hand, the main problems and proposed solutions of “Digital Bangladesh 2021 Vision” is also analyzed.

Keywords