İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Perspektifinden Dijitalleşen Çalışma Hayatında Yapay Zekâ İşgücü İçin Hangi Yol Ayrımında?
From Perspective of Human Resources Specialists Artificial Intelligence and Workforce Are Which Crossroads?

Author : Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN
Number of pages : 152-175

Abstract

Endüstri 4.0’ın egemen olduğu çalışma hayatında yapay zekâ, geleceğin işgücü piyasasının tasvirinde en temel rolü üstlenecektir. Bu çalışma, işgücünün nabzını tutan insan kaynakları profesyonellerinin dijitalleşen çalışma hayatı hakkındaki değerlendirmelerini ortaya koymanın yanı sıra, işgücünün bu süreçten nasıl etkilenebileceğini öngörmeyi amaçlamaktadır. Yaşanan değişimin, işgücünü istihdamın içine mi yoksa dışına mı sürükleyecek hangi yol ayırımına taşıdığını tartışmaya açmaktır. Nnivo programı yardımıyla betimleyici nitelik taşıyan araştırmada, açık uçlu sorular ile elde edilen bulgular kodlanmıştır. Makale de insan kaynakları profesyonellerinin, Endüstri 4.0 hakkındaki görüşleri, dijitalleşmenin mesleklerine yansıması ve işgücü piyasasına etkileri başlıklarında, üç farklı boyutla sınıflandırılmak suretiyle ele alınmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, insan kaynakları profesyonelleri yapay zekâyı işgücü için tehlike zili olarak tanımlamaktadır. Değişimin dışında kalan işgücü için çok ciddi kayıplar yaşanacağı öngörülmektedir. Endüstri ilişkileri sisteminin geleneksel yapısının değişeceği emek piyasasında, yeni bir işgücünün yapılaştığı tasvir edilmiştir. İstihdam yarışından geri kalmamak adına işgücünün dijital becerilerini artırması ve yaşam boyu öğrenme ilkesiyle değişimin bir parçası olması tavsiye edilmektedir. Yapay zekâ, çalışma hayatındaki değişime adapte olamayan her kesimdeki işgücü için yolu büyük bir uçuruma yaklaştırmaktadır.

Keywords

Yapay Zekâ, İşgücünün Geleceği, Dijital Dönüşüm, İstihdam

Read: 1,026

Download: 334