İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Perspektifinden Dijitalleşen Çalışma Hayatında Yapay Zekâ İşgücü İçin Hangi Yol Ayrımında?

Author:

Year-Number: 2020-2
Number of pages: 152-175
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Endüstri 4.0’ın egemen olduğu çalışma hayatında yapay zekâ, geleceğin işgücü piyasasının tasvirinde en temel rolü üstlenecektir. Bu çalışma, işgücünün nabzını tutan insan kaynakları profesyonellerinin dijitalleşen çalışma hayatı hakkındaki değerlendirmelerini ortaya koymanın yanı sıra, işgücünün bu süreçten nasıl etkilenebileceğini öngörmeyi amaçlamaktadır. Yaşanan değişimin, işgücünü istihdamın içine mi yoksa dışına mı sürükleyecek hangi yol ayırımına taşıdığını tartışmaya açmaktır. Nnivo programı yardımıyla betimleyici nitelik taşıyan araştırmada, açık uçlu sorular ile elde edilen bulgular kodlanmıştır. Makale de insan kaynakları profesyonellerinin, Endüstri 4.0 hakkındaki görüşleri, dijitalleşmenin mesleklerine yansıması ve işgücü piyasasına etkileri başlıklarında, üç farklı boyutla sınıflandırılmak suretiyle ele alınmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, insan kaynakları profesyonelleri yapay zekâyı işgücü için tehlike zili olarak tanımlamaktadır. Değişimin dışında kalan işgücü için çok ciddi kayıplar yaşanacağı öngörülmektedir. Endüstri ilişkileri sisteminin geleneksel yapısının değişeceği emek piyasasında, yeni bir işgücünün yapılaştığı tasvir edilmiştir. İstihdam yarışından geri kalmamak adına işgücünün dijital becerilerini artırması ve yaşam boyu öğrenme ilkesiyle değişimin bir parçası olması tavsiye edilmektedir. Yapay zekâ, çalışma hayatındaki değişime adapte olamayan her kesimdeki işgücü için yolu büyük bir uçuruma yaklaştırmaktadır.

Keywords

Abstract

Where Industry 4.0 started, artificial intelligence in working life plays a fundamental role in the description of the labor market of the future. This study aims to reveal the judgments of the human resources professionals about the digitized working life as well as how the workforce can be affected by this process. The current point is to open a discussion about which path separation creates for the labor force. In the descriptive study with the help of Nvivo program, the findings obtained with open ended questions were coded. The views of human resources professionals on Industry 4.0 are categorized into three different dimensions, namely the reflection of digitalization to their professions and their effects on the labor market. According to the results of the research, human resource professionals define artificial intelligence as a danger bell for the labor force. It is foreseen that there will be serious losses for the labor force which can not adopted changes which comes with Industry 4.0. It is foreseen that in the labor market, the traditional structure of the industrial relations system will be change, a new labor force will be structured instead of old version. In order not to fall behind the employment race, it is recommended that the labor force should increase its digital skills and leave it to the wind of change with the principle of lifelong learning. Artificial intelligence brings the path to a great abyss for all labor force who cannot adapt themselves to the change in working life.

Keywords